Fysiikan siirtymäsäännöt opetussuunnitelmakaudelle 2017-2020.pdf