13.06.2018

Van­hat ope­tus­suun­ni­tel­mat

Täältä löydät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat ennen syksyä 2017 aloittaneille opiskelijoille. Ennen syksyä 2017 opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa tutkintonsa vanhan opetussuunnitelman mukaisesti heinäkuun loppuun 2020 asti. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan vaihtaa suorittamaan tutkintoaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Ope­tus­suun­ni­tel­mat 2014-2017

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan vanhat opetussuunnitelmat löytyvät opinto-oppaistamme. 

Opiskelitko vuosina 2014-2017 tiedekuntamme oppiaineita sivuaineopintoina? Tietoa lukuvuosien 2014-2015, 2015-2016 ja 2016-2017 sivuainekokonaisuuksista löydät seuraavista:

Ai­em­mat ope­tus­suun­ni­tel­mat vuo­teen 2014

Yliopiston kirjasto on arkistoinut sähköisesti tiedekunnan vanhat opinto-oppaat:

Vanhoista oppaistamme löydät tietoja aiempien lukuvuosien opetusohjelmista eri laitoksilla ja tutkinto-ohjelmissa.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma­kau­den 2017-2020 mu­kais­ten ope­tus­suun­ni­tel­mien ja ai­em­pien ope­tus­suun­ni­tel­mien vas­taa­vuus

Mikäli olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2017, katso alla olevista linkeistä uusien syksyllä 2017 voimaan tulleiden tutkinto-ohjelmien ja vanhojen pääainekohtaisten tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien vastaavuudet:


Tämä sivu käsittelee aiempien opetussuunnitelmien mukaisia tutkintoja. Syksyllä 2017 voimaan tulleet opetussuunnitelmat (2017-2020) löydät oheisten linkkien takaa: