Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatin tutkinnon opintovaatimukset ennen lv 2017