04.09.2018

Viestintä- ja kieliopinnot

Hankkimalla vahvan kielitaidon ja monipuoliset viestintätaidot edistät sekä sijoittumistasi työmarkkinoille että työskentelyä monikulttuurisessa työyhteisössä kotimaassa ja ulkomailla.

Kielijavie.jpg

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on yliopiston kansainvälisin tiedekunta. Myös alan yritykset toimivat globaalisti ja työmarkkinoilla tarvitaankin paitsi hyvää kielitaitoa myös vahvoja esiintymis-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

Yliopiston kielikeskus tarjoaa sinulle oman alasi kannalta tarpeelliset viestintä- ja kieliopinnot, jotka tiedekunta on määritellyt osaksi tutkintoasi. Opintojen tarkoituksena on tukea opiskeluasi ja antaa valmiuksia työelämässä tarvittavaan äidinkieliseen ja vieraskieliseen viestintään.

Kielikeskus auttaa sinua viestintä- ja kieliopintojen suunnittelussa. Sivustolta saat myös tietoa eri kielten opetuksesta ja verkkotyöskentelystä, itsenäisestä kielenoppimisesta ja verkkomateriaalien käytöstä.

Voit suorittaa osan kieliopinnoista myös ulkomailla, esimerkiksi opiskelijavaihdossa. Katso lisätietoja kielikeskuksen sivuilta.

Posterisessio.jpg

Viestintä- ja kieliopinnot matemaattis-luonnontieteelisessä tiedekunnassa

Tarkemmat tiedot vaatimuksista ja opintojaksoista löytyvät Kielikeskuksen sivuilta:

Kielikeskuksen kaikille kursseille ilmoittaudutaan Korppi-opintotietojärjestelmässä. Kurssille ilmoittautuminen on vahvistettava, ja Korppi muistuttaa ilmoittautuneita vahvistamisesta. Korppi poistaa ilmoittautuneiden joukosta ne, jotka eivät ole vahvistaneet ilmoittautumistaan. Jos ryhmä on vahvistamisen jälkeenkin täynnä ja olet varasijalla, tule ensimmäiseen tapaamiseen katsomaan olisiko ryhmässä kuitenkin tilaa.

 
Valtioneuvoston asetuksen mukaan opiskelijan tulee korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa oman alan kannalta tarpeellisen suomen ja ruotsin kielen taidon, sekä vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (ks. laki 424/2003 ja asetus 481/2003)