15.03.2018

Työelämävalmiudet

Työuraa kannattaa miettiä jo opintojen aikana. Kiinnostavat tehtävät saattavat olla selvillä jo opintojen alkuvaiheessa tai tarkentua tai muuttua myöhemmin opintojen edetessä pitemmälle. Joskus taas ala ei ole selvillä vielä edes valmistumisvaiheessa, vaan selkeytyy erilaisten työkokemusten myötä.

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet voivat työskennellä hyvin monenlaisissa tehtävissä. Omaa osaamista voi suunnata valinnaisilla opinnoilla, harjoittelulla, vaihto-opinnoilla, mutta myös harrastukset, esimerkiksi järjestötoiminta tai blogin pitäminen, voivat ohjata uraa. Opintojen aikaisilla valinnoilla voit vaikuttaa siihen, millaisia taitoja sinulle kehittyy tai millaiset asiat tai työelämän toimialat tulevat sinulle tutuiksi. Muista kuitenkin, että valinnat eivät kuitenkaan automaattisesti johda johonkin työpaikkaan, vaan urapolkuun vaikuttaa opintojen aikana hankittujen tietojen ja taitojen lisäksi työkokemus, muu elämäkokemus eikä sattumankaan osuutta voi vähätellä.
Tyoelamantaidot.jpg

Työelämävalmiuksia kehittävät opinnot

Työelämässä tarvitaan vankan substanssiosaamisen lisäksi yhä enemmän myös muunlaisia valmiuksia, kuten kykyä neuvotella ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ymmärrystä liiketoiminnan perusprosesseista ja projektityöskentelystä sekä joustavaa ja yrittäjämäistä asennetta. Lähes kaikkien tiedekunnan pääaineiden opintoihin kuuluu työelämäkursseja, mutta työelämävalmiudet kehittyvät myös muissa opinnoissa.

Yliopistossa järjestetään kaikille yhteisiä työelämäopintoja, jotka edesauttavat sekä opiskelussa että työelämässä tärkeiden yleisten, kaikille hyödyllisten valmiuksien oppimista. Työelämäopinnot sopivat valinnaisiksi opinnoiksi kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille, eikä niiden suorittaminen edellytä laajoja esitietoja muilta kursseilta.

Omalla alalla hyödyllisten tietojen ja osaamisen lisäksi työelämäopinnot mahdollistavat opiskelijoiden keskinäisen verkostoitumisen yli tiedekuntarajojen, monialaisessa ympäristössä työskentelemisen sekä opiskelijan oman osaamisen laaja-alaisemman hahmottamisen. Monialainen osaaminen, yhteistyötaidot sekä kyky ymmärtää muita ja muiden osaamisalueita ovatkin yhä tärkeämpiä työelämävalmiuksia.

 Tiedekunnan omat työelämä-opinnot ja tapahtumat

Tiedekunta koordinoi MTKS020 Kohti työelämää kurssia, joka on tarkoittetu enemmän maisterivaiheen opiskelijoille. Kurssin toteutus suunnitellaan ainelaitosten kanssa yhteistyössä. Tiedekunta järjestää myös muunlaisia työelämään siirtymistä orientoivia tapahtumia opiskelijoille mm Loimun ja TEK kanssa yhteistyössä.