14.12.2017

Työuran suunnittelu

Opintojen aikana

Opintojen aikaisiin valintoihin liittyen voit miettiä:

 • Millä perusteella teet valintoja (esimerkiksi: oma kiinnostus, työelämän tarpeet, helppous, muiden tekemät valinnat)
 • Mitä aikatauluja on otettava huomioon valintoja tehdessä (esimerkiksi hakuajat pedagogiseen koulutukseen, harjoittelutukeen tai opiskelijavaihtoon, opintojen suoritusjärjestys, valinnaiset opinnot)
 • Mitkä ovat varasuunnitelmat, jos asiat eivät etene toivotulla tavalla

Apua valintojen tueksi voi hakea esimerkiksi yliopiston valmistuneiden sijoittumistutkimuksista, HOPS-ohjaajilta, internetin urasuunnittelusivuilta, alumnien tarinoista… Kannattaa muistaa, että opintojen aikana kertyy paitsi alakohtaisia erikoistaitoja myös yleisiä työelämätaitoja, kuten:

 • Viestintätaidot (oman työn raportointi suullisesi ja kirjallisesti, esim. työselostukset opettavat raportointitaitoja)
 • Tietotekniikkataidot (tekstinkäsittely, data-analyysi, esitysten teko…)
 • Yleiskielitaito
 • Vuorovaikutustaidot (osaa toimia ryhmässä ja työyhteisön jäsenenä, kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa)
 • Tiedonhankintataidot, kriittinen arviointi/lähdekriittinen ajattelu

Alakohtaisia erityistaitoja voivat olla esimerkiksi jonkun tutkimusmenetelmän tai laitteen syvällisempi tuntemus, tietotekniset erityisaidot (esim. ohjelmointitaidot). Työelämässä tarvittavat taidot kehittyvät opiskelun aikana erilaisissa oppimistilanteissa (yksin, ryhmässä, projektityöskentelyssä), erilaisissa työpaikoissa, harjoittelussa ja harrastuksissa. Työelämää ei kannata ajatella liian kapeasti (opettaja vai tutkija?). Ota selvää mitä alaltasi valmistuneet tekevät, millaisissa tehtävissä he toimivat. Alkuun pääsee esimerkiksi ammattinetissä, TE-toimiston AVO-palvelussa testaa tutkintosi kuntatyönantajien sivuilla tai tutustu toiminimikkeisiin LAL:n sivuilla

Valmistumisen lähestyessä

Kun valmistuminen häämöttää, urasuunnittelu muuttuu omaa osaamista ja tehtyjä valintoja pohtivaksi. Tällöin voit pohtia esimerkiksi:

 • Millaista osaamista sinulle on opintojen aikana kertynyt?
 • Missä tälle osaamiselle olisi kysyntää?
 • Voisinko tehdä graduni yhteistyössä jonkun yrityksen tai organisaation kanssa?
 • Kuinka ja mistä lähtisin hakemaan työtä?
 • Kuinka viestin osaamiseni työnhakutilanteessa?