21.02.2018

Hyödyllistä tietoa uudelle opiskelijalle

Opintojen aloittamiseen liittyvää informaatiota ja perustietoa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnasta. Tiedekuntamme ainejärjestöt sekä asiaa opiskelijaeduista.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta koostuu neljästä laitoksesta (bio- ja ympäristötieteiden laitos, fysiikan laitos, kemian laitos sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos).

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitosrakennukset (kuvaaja: Timo Sajavaara).

Tästä osiosta tiedekunnassamme opintonsa aloittanut opiskelija löytää hyödyllistä opintojen aloittamiseen liittyvää informaatiota. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa toimii useita opiskelijajärjestöjä. Niiden jäsenet ovat oikeutettuja erilaisiin etuisuuksiin. Tutustu ainejärjestöihin ja opiskelijaetuihin tarkemmin infosivulla.