22.01.2019

Opintojen aloittaminen

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan uutena opiskelijana saat opintojen alussa ohjeellisen suunnitelman alkuvaiheen opinnoista. Sinun kannattaa suunnitella myös itse omia opintojasi sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Tätä varten voit pohtia omia toiveitasi ja tulevaisuuden suunnitelmiasi, omia kiinnostuksen kohteitasi, omaa osaamistasi sekä työelämätavoitteitasi ja -odotuksiasi. Opintojen aikatauluttamisessa on hyvä ottaa huomioon omat voimavarat, opiskeluvalmiudet ja ajankäyttömahdollisuudet.

Kaikki opiskelijat laativat opintojensa alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin (1-2 op) omaopettajan tai HOPS-ohjaajan avustuksella.

Nimenhuutotilaisuus ja uusien opiskelijoiden ensimmäiset infotilaisuudet

Opintojen käynnistyessä järjestetään uusille opiskelijoille ns. nimenhuutotilaisuudet ja alkuinfot. Paikat löydät vaikka kampuskartan avulla. Tilaisuudessa esitellään laitosten toimintaa ja henkilökuntaa sekä uusia opiskelijoita ohjaavat tutorit. Lisäksi jaetaan opiskeluun liittyvää materiaalia. Opintojen sujuvan käynnistymisen takia alkuinfoon osallistuminen on tärkeää.

Kiinnostaako nanotiede? Opintojen alkuvaiheessa biologian, fysiikan tai kemian kandidaattiohjelmaan hyväksytty opiskelija voi hakea opiskelemaan nanotieteitä.

Haluatko opettajaksi? Fysiikan, kemian ja matematiikan kandidaattiohjelmaan hyväksytty opiskelija voi hakea opiskelemaan aineenopettajaksi.

Muistathan liittyä laitoksesi opiskelijoiden sähköpostilistalle:

Huomioi, että bio- ja ympäristötieteiden opiskelijalistalle hyväksytään vain Jyväskylän yliopiston sähköpostiosoitteet.

jklYlistonrinne.jpg

Ainejärjestöiltä

Vaihtoehtoinen opinto-opas 2018

Tutorointi

Uusille opiskelijoille järjestetään pienryhmäohjausta. Pienryhmäohjaajana, tutorina, toimii vanhempi tiedekunnan opiskelija. Ohjauksen tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon ja opiskeluympäristöön sekä erityisesti oman aineen opiskeluun ja opiskelijoihin.

Opiskelijakortti ja ylioppilaskunnan jäsenyys

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) jäseniä ovat kaikki, jotka ovat maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Jäsenyys todistetaan opiskelijakortilla, johon jäsenmaksun suorittamisen jälkeen liimataan vuosittain tarra. Kun sinut on rekisteröity opiskelijarekisteriin, saat Opintopolussa tai ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen opiskelijakortin tilausohjeet. Mikäli et saa tätä sähköpostia, ota yhteys osoitteeseen opiskelijapalvelut@jyu.fi.

Käyttäjätunnukset ja niiden aktivointi

Yliopiston tietoverkkoon tarvittavat käyttäjätunnukset jaetaan uusille opiskelijoille ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Vaihtoehtoisesti voit halutessasi itse aktivoida yliopiston käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen Internetin kautta VISA/VISA Electron -kortin ja verkkopankkitunnusten avulla. Käyttäjätunnuksen aktivointi mahdollistaa mm. kurssitietojen selaamisen ja kursseille ilmoittautumisen KORPPI-järjestelmän kautta (http://korppi.jyu.fi/). Jos sinulla on jo entuudestaan yliopiston käyttäjätunnukset, sinun ei luonnollisesti tarvitse tehdä tätä aktivointia.