15.05.2018

Tutkinnon hakeminen

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja opintokokonaisuudet on koottu, ota yhteyttä omaan ainelaitokseesi. Laitoksen koulutussuunnittelija opastaa sinua tutkinnonhakulomakkeen täyttämisessä.

Tutkinnon hakeminen matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Tutkintoa voit hakea joko sähköisesti Korpissa (ensisijainen tapa) tai täyttämällä paperilomakkeen ja toimittamalla sen laitokselle. Korpissa voit hakea tutkintoa joko eHOPS-sovelluksen tai tutkinnot-toiminnon kautta. Jälkimmäinen toiminto tulee näkyville kun sinulla on tutkinnosta riippuen vähintään 120 op (kandidaatti) tai 80 op (maisteri) rekisterissä.

Vaikka olisit tehnyt ylimääräisiä opintopisteitä, tutkintoon kannattaa kiinnittää opintosuorituksia siten, että opintopisteitä tulee mahdollisimman lähelle tutkinnon minimilaajuutta: 180 op kandidaatin tutkintoon ja 120 op maisterin tutkintoon. Tutkinnon ulkopuolelle jäävät opinnot ovat hyödynnettävissä, jos myöhemmin teet uuden tutkinnon. Tutkintoon kiinnitettyjä opintoja et pysty käyttämään uuteen tutkintoon.

Tutkinnon hakua varten suoritettujen opintojen tulee olla koottuna. Kun opinnot on koottu, voidaan kirjoittaa tutkintotodistus. Tutkintotodistuksen mukana opiskelija saa opintosuoritusotteen, jossa on yksityiskohtainen selvitys tutkintoon suoritetuista opinnoista. 

HUOM! Todistuksen saaminen kestää noin kaksi viikkoa.

Kandidaatiksi valmistuneet: Muista vastata Kandipalaute -kyselyyn! Arvomme matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnasta valmistuvien kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden kesken lahjakortteja.

Huom! Kun valmistut maisteriksi, on valmistumispäivämäärällä merkitystä opintotuen kannalta. Jos valmistut kuun 18. päivänä tai myöhemmin, olet oikeutettu kyseisen kuun opintotukeen. Jos valmistut ennen 18. päivää, et ole oikeutettu tukeen ja jos summa on ehditty jo maksaa, joudut palauttamaan sen. Lisää tietoa valmistumisen vaikutuksesta opintotukeen saat opintotukiohjeistuksesta.

Tutkintotodistuksen mukana saa kutsun tiedekunnan järjestämään publiikkiin edellisen vuoden aikana valmistuneille maistereille. Publiikki järjestetään kahdesti vuodessa.