06.03.2018

Todistukset

Tiedekunta myöntää tutkintotodistukset.

Tutkintotodistus ja liitteet

Tutkintotodistukseen merkitään tutkintoa varten suoritetut opintokokonaisuudet laajuuksineen ja arvosanoineen. Pro gradu -tutkielmasta maisterin todistukseen kirjoitetaan työn otsikko sekä arvosana. Todistuksissa mainitaan, millä kielellä opiskelija on saanut koulusivistyksensä ja kirjoittanut kypsyysnäytteensä sekä opiskelijan osoittama kielitaito. Todistukseen tulee näkyviin myös muiden opintojen yhteinen opintopistemäärä sekä kokonaisopintopistemäärä. Englanninkielisistä maisteriohjelmista opiskelijoille kirjoitetaan sekä englannin- että suomenkieliset tutkintotodistukset. Tiedekunta ei anna suomenkielisistä perustutkinnoista englanninkielisiä käännöksiä. 

Opintosuoritusote

Todistuksen mukana opiskelija saa suomen- ja englanninkielisen opintosuoritusotteen, jossa on yksityiskohtainen selvitys tutkintoon suoritetuista opinnoista.  

Diploma Supplement

Diploma supplement, joka annetaan kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneille, on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Se sisältää lisätietoja suoritetusta tutkinnosta, oppilaitoksesta ja koulutusjärjestelmästä. Suomen lainsäädännön mukaan korkeakoulut ovat velvollisia antamaan pyynnöstä opiskelijoilleen kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen.

Todistuksen kielikäännökset

Mikäli tarvitset kielikäännöksen suomenkielisestä todistuksestasi, täytä kielikeskuksen lomake. Huomaa, että palvelu on maksullinen. 

Opettajankelpoisuus ja vastaavuustodistus

Jyväskylän yliopistossa fysiikan, matematiikan, kemian tai biologian aineenopettajankoulutuksessa tutkinnon suorittaneelle opettajankelpoisuus sisältyy tutkintotodistukseen. Muun opintosuunnan mukaisesti tai muussa korkeakoulussa tutkintonsa suorittanut voi anoa opintojen vastaavuuden arviointia ja siten vastaavuustodistusta.