24.04.2019

Mitä valmistumisen jälkeen?

Kun saat tutkinnon valmiiksi, edessäsi on valinta. Tavallisimmin valmistuneet siirtyvät työelämään. Voit myös halutessasi täydentää opintojasi Jyväskylän yliopistossa. Jos ura opettajana kiinnostaa ja omaan tutkintoon ei sisälly opettajan pätevyyteen tarvittavia opintoja, tutkinnon jälkeen voi hakea suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja ja tarvittaessa opetettavan aineen opintoja.

Valmistumisen jälkeen

Työelämään

Yliopiston opiskelusivustolla on ohjeita, kuinka menettelet työelämään siirtymiseksi. Koska matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistuu opiskelijoita joustavasti ympäri vuoden, opiskelijasivuston ohje on osittain viitteellinen. 

Vinkkejä työuralle löydät myös Loimun työsuhdeasioihin liittyvistä oppaista.

Vaihtoehtoja tutkinnon täydentämiseksi

Jyväskylän yliopistossa tutkinnon suorittanut henkilö voi täydentää osaamistaan lisäopinnoilla. Esimerkiksi maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen voi halutessaan jatkaa opintoja yliopistossa. Siihen on useita eri vaihtoehtoja. Voit jatkaa opintojasi heti suoraan tai palata opintojen pariin myöhemmin oltuasi ensin työelämässä. Voit halutessasi yhdistää työssäkäynnin ja opiskelun. 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tarjoaa täydentävää koulutusta. Täydennyskoulutus ei tavallisimmin ole tutkintoon johtavaa vaan se antaa ammatillisia lisävalmiuksia. Lisäpätevyyttä työtehtäviisi voit saada joko oman alasi tai jonkin muun alan täydennyskoulutuksesta. Koulutus on usein räätälöity tietylle kohdejoukolle ja suunniteltu siten, että se sopii työn ohella opiskeleville. Täydennyskoulutus on yleensä maksullista.

Urasilta-täydennyskoulutus

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tutkinnon suorittanut voi täydentää koulutustaan suorittamalla täydentäviä opintoja IT-tiedekunnassa. Urasilta-sivulle on koottu informaatioteknologian tiedekunnan täydennyskoulutustarjontaa: ammatilliset intensiivikurssit ja tiedekunnan opintotarjonnassa olevat avoimet kurssit ja opintokokonaisuudet.

Ammatillisten täydennyskoulutuskurssien aiheet ja sisällöt IT-tiedekunta suunnittelee yhteistyössä paikallisten it-yritysten kanssa. Koulutukset ovat maksullisia.

Informaatioteknologian tiedekunnan opintotarjonnassa oleville avoimille kursseille ja opintokokonaisuuksiin voi ilmoittautua kuka tahansa aiheista kiinnostunut. Kursseista saa opintopisteitä. Opiskelu on maksullista.

Avoin yliopisto ja kesäyliopisto

Yliopistojen avoimet yliopistot järjestävät yliopisto-opintoja ilman ikä- ja pohjakoulutusvaatimuksia. Tarjonnassa on opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä kursseja. Opinnot on suunniteltu joustaviksi ja opiskelumuotoja on useita erilaisia. Opinnot soveltuvat siten hyvin työn ohessa tehtäviksi. Avoin yliopisto antaa tutkinnon suorittaneille joustavan mahdollisuuden hankkia lisäpätevyyttä ja täydentää tutkintoa eri alojen opinnoilla. Avoimessa yliopistossa opiskelu on joitakin poikkeuksia lukuunottamatta maksullista.

Muiden yliopistojen avointa yliopisto-opetusta tuo Jyväskylään Jyväskylän kesäyliopisto. Tarjonnassa on esimerkiksi tulevaisuudentutkimuksen, oikeustieteen  sekä työ- ja organisaatiopsykologian opintoja. Opintoja järjestetään ympäri vuoden. Kesäyliopisto myöntää alennuksia opinnoista Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Opettajaksi pätevöityminen

Jos opettajan ura kiinnostaa eikä omaan tutkintoon sisälly opettajan pätevyyteen tarvittavia opintoja, maisterin tutkinnon jälkeen voi yliopistoon hakeutua opiskelemaan opettajan pedagogisia opintoja ja tarvittaessa opetettavan aineen opintoja. Esim. pedagogisten opintojen suorittamiseen on monenlaisia mahdollisuuksia joko opettajankoulutuslaitoksilla, ammattikorkeakouluissa tai esim. erilaisissa muunto- ja pätevöitymiskoulutuksissa.

Jatko-opinnot

Jos olet kiinnostunut tutkimustoiminnasta ja haluat meritoitua akateemisesti, voit hakeutua jatko-opintoihin suorittamaan tohtorin (tai lisensiaatin) tutkintoa joko omaan aiempaan yliopistoosi tai johonkin muuhun yliopistoon. Eri yliopistoilla on erilaiset käytänteet jatko-opiskelijaksi hyväksymisessä.