18.01.2019

Tiedekunnan hallinto

Tiedekunnan hallintoa hoitavat dekaani, varadekaanit, johtoryhmä, tiedekuntaneuvosto, hallintopäällikkö, opintopäällikkö ja tiedekuntaa palveleva hallintohenkilöstö. Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani johtaa, valvoo ja kehittää tiedekunnan toimintaa ja vastaa sen taloudesta, yleisestä toiminnasta sekä henkilöstöhallinnon toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti yhdessä hallintopäällikön kanssa. Dekaani ja varadekaanit tekevät dekaanin vahvistaman työnjaon mukaisesti nimittämisiin, määrärahojen jakamiseen sekä tutkintoihin ja opiskelijoiden valintaan liittyvät päätökset. Tiedekunnan neljällä laitoksella ja nanotiedekeskuksella on johtajat, jotka on valittu neljän vuoden kaudeksi.

Johtoryhmä

Dekaani asettaa johtamisen tueksi tiedekunnan johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat dekaanit ja laitosten johtajat sekä tiedekunnan hallinto- ja opintopäällikkö.

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on monijäseninen hallinnollinen toimielin, joka valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston että tiedekunnan strategian mukaisesti. Tiedekuntaneuvostossa ovat edustettuina professoreiden, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden ryhmät. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on kaksi ulkopuolista jäsentä, jotka tuovat yliopiston ulkopuolista näkökulmaa.

Tie­de­kun­nan lä­hi­pal­ve­lut

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja laitosten talous-, henkilöstö- ja opintopalveluja hoitava hallintohenkilöstö on osa yliopistopalveluja. Osa hallintohenkilöstöstä toimii laitoksilla ja tiedekunnassa lähipalveluina.