12.04.2018

Dosentiksi

Yliopistolain mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vakiintuneen käytännön mukaan dosentilta edellytetään hyväksytyn väitöskirjan lisäksi vähintään toista hyvää väitöskirjaa vastaavaa määrää tieteellisiä julkaisuja. Hakijalta edellytetään myös, että hän osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilin sekä tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä.

Dosentuurista kiinnostuneita pyydetään keskustelemaan dosentuurista (tarpeellisuus, ala, opetustaito jne.) ennen hakemuksen jättämistä oppiaineen vastuuprofessorin ja/tai laitoksen johtajan kanssa. Dosentin arvoa haetaan matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta.