24.01.2018

Jokinen Ari, Professori

Varadekaani
Jokinen Ari, Professori
Sähköposti:
ari.jokinen@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 50 5399468
Huone:
YFL 242
  • Varadekaani Jokinen toimii tutkimusasioista vastaavana varadekaanina ja vastaa tiedekunnan tutkimuksen laadusta ja kehittämisestä, tutkimustulosten yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta sekä ratkaisee tiedekuntaneuvoston dekaanille delegoimat näihin aloihin liittyvät asiat.
  • Dekaanin ja varadekaani Maija Nissisen ollessa estynyt varadekaani Jokinen vastaa dekaanin vastuualueelle kuuluvista tehtävistä. Vastaavasti dekaani päättää varadekaanin estyneenä ollessa varadekaanille työnjaon mukaan kuuluvista asioista.
  • Dekaanin ja varadekaanien päätettäviä asioita valmistelevat tiedekunnan hallintopäällikkö ja opintoasiainpäällikkö.
  • Dekaanin päätös 29.12.2017 dekaanin ja varadekaanin välisestä työnjaosta sekä toimivallan delegoimisesta laitosjohtajille matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa 1.1.2018-31.12.2021 välisenä aikana.
  • Yksityiskohtainen luettelo dekaanin tehtävistä, ks. Jyväskylän yliopiston johtosääntö, 13 §.