05.11.2018

Kujanpää Taru, Hallintopäällikkö

Henkilöstöasiat
Kujanpää Taru, Hallintopäällikkö
Puhelinnumero:
+358 40 540 8767
Huone:
YN 315
 • Yleishallintoon kuuluvat tehtävät
  • valmistelijana tiedekuntaneuvostossa; yleishallinnon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon asiat
  • tiedekuntaneuvoston päätösten toimeenpanosta vastaaminen
  • valmistelu dekaanille ja dekaanin päätösten toimeenpanosta vastaaminen ja laitosjohtajien tukena toimiminen
  • johtoryhmätyöskentely, asioiden valmistelu
  • on yhdyshenkilö tiedekunnan ja keskitettyjen palvelujen välillä (tila-asiat, hankinnat, tietohallinto, viestintä, turvallisuus, jne.)
  • sidosryhmäyhteistyö yhdessä dekaanin kanssa
  • tiedekuntatason laatuasiat
  • lausuntopyyntöjen käsittely
 • Tiedekunnan henkilöstöasiat (henkilöstömäärän vaikutus)
  • tiedekunnan henkilöstösuunnitelmien ja henkilöstörakenteen suunnittelu (osana TTS:ää)
  • tehtävien täyttöjen valmistelu, esitykset (professorit)
  • dosentuurien valmistelu (tiedekuntaneuvostolle, ei käytäntö)
  • henkilöstön hyvinvointi, toimenpiteet tiedekunnassa
 • Toiminnansuunnitteluprosessi tiedekunnassa
  • tiedekunnan strategian valmistelutehtävät
  • yliopiston ja tiedekunnan strategiaan pohjautuvien tulossopimusten ja voimavarasuunnitelmien valmistelu yhdessä dekaanien ja controllerien kanssa
  • osallistuminen tulosneuvotteluihin dekaanin kanssa
  • tulosyksikön budjetin ja määrärahojen jaon suunnittelu ja sisäisen rahanjaon valmistelu osana talous- ja toimintasuunnitelmaa yhdessä dekaanien ja controllerin kanssa
  • tulosyksikön budjetin seuranta yhdessä controllerien ja dekaanin kanssa
  • välitilinpäätösten ja tilinpäätösten valmistelu yhdessä dekaanien ja controllerien kanssa
  • taloudesta vastaaminen yhdessä dekaanin kanssa
  • tiedekuntatasoiset tiedotustilaisuudet
  • osallistuminen sisäisten hankkeitten valmisteluun ja koordinointiin
 • Muut työnantajan määrittelemät tehtävät.