Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien maaraaminen.pdf