15.01.2018

Johtoryhmä

Dekaanin päätös johtoryhmän nimeämisestä tiedekuntaneuvoston toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2021. Johtoryhmään kuuluvat dekaanit ja laitosten johtajat sekä tiedekunnan hallinto- ja opintopäällikkö:

 • Dekaani Mikko Mönkkönen
 • Varadekaani Maija Nissinen (koulutus)
 • Varadekaani Ari Jokinen (tutkimus ja innovaatiot)
 • Fysiikan laitoksen johtaja Markku Kataja
 • Kemian laitoksen johtaja Mika Pettersson
 • Bio-ja ympäristötieteiden laitoksen johtaja Janne Ihalainen
 • Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtaja Tero Kilpeläinen
 • Kiihdytinlaboratorion johtaja Paul Greenlees
 • Nanotiedekeskuksen johtaja Tero Heikkilä
 • Hallintopäällikkö Taru Kujanpää
 • Opintopäällikkö Marja Korhonen