18.12.2017

Tiedekunnan apurahat

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunta tukee opintoja ja tieteellistä toimintaa. Tiedekunnalta ja sen laitoksilta voidaan hakea apurahaa seuraaviin tarkoituksiin:

  • Ulkomaiset opiskelijat voivat hakea apurahaa maisterin tutkinnon suorittamiseksi tiedekunnassa (500 €/kk, enintään kaksi vuotta)
  • Tiedekunnan opiskelijat voivat hakea apurahaa opinnäytetyön tekemistä (enintään 1 150 €/kk kolmen kuukauden ajan) ja matka-apurahaa ulkomailla tehtävää työharjoittelua, opinäytetyötä, kesäkouluun tai tieteelliseen konferenssiin osallistumista varten (enintään 1 000 €).
  • Apurahaa väitöskirjatyön käynnistämiseen tiedekunnassa (enintään 22 000 €/vuosi, joka muodostuu 19 500 € työskentelyapurahasta ja 2 500 € apurahasta tavanomaisiin matka- ym. tutkimuksen kuluihin). Apuraha myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi vuodeksi.
  • Apuraha väitöskirjatyön viimeistelyyn (enintään 1 600 €/kk 1-3 kuukauden ajaksi).
  • Kannustus-, työskentely- tai matka-apuraha tiedekunnan tohtoriopiskelijoille (kertaluonteinen, enintään 5 000 €)
  • Apuraha tiedekunnan tutkijatohtoreille ulkomailla tehtävää tieteellistä tutkimusta varten/ulkomaiselle tutkijalle apuraha tutkimustyöhön Suomesssa (enintään 25 000 €/vuosi, joka muodostuu 22 000 € työskentelyapurahasta ja 3 000 € apurahasta matka-, ym. tutkimuksen kuluja varten). Apurahaa voi saada enintään kahdeksi vuodeksi.

Apurahoja haetaan käyttäen sähköistä lomaketta. Ennen apurahan hakemista tutustu  tiedekunnan apurahaohjeisiin.