24.04.2019

Tiedekuntaneuvosto

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hallinnossa ylin päättävä elin on tiedekuntaneuvosto.

Tiedekuntaneuvosto koostuu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajista sekä yliopiston rehtorin nimittämistä tiedekunnan ulkopuolisista edustajista. Tiedekuntaneuvoston rakenne on määritetty Jyväskylän yliopiston johtosäännössä. Tiedekunnan edustajat valitaan neuvostoon kolmessa eri kiintiössä: professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö sekä opiskelijat. Tiedekuntaneuvoston jäsenet valitaan vaaleilla neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Opiskelijajäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi. Tiedekunnan dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.

Tiedekuntaneuvoston käsittelyyn tulevat asiat pyydetään toimittamaan tiedekunnan toimistoon kokousten valmistelijoille hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Opintoasiat toimitetaan opintopäällikkö Marja Korhoselle ja muut hallinnolliset asiat hallintopäällikkö Taru Kujanpäälle.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto toimikaudella 1.1.2018–31.12.2021:

 • Dekaani Mikko Mönkkönen
 • Professori Tero Heikkilä (fysiikan laitos)
 • Professori Janne Ihalainen (bio- ja ympäristötieteiden laitos)
 • Professori Markku Kataja (fysiikan laitos)
 • Professori Tero Kilpeläinen (matematiikan ja tilastotieteen laitos)
 • Professori Maija Nissinen (kemian laitos)
 • Professori Jani Onninen (matematiikan ja tilastotieteen laitos)                    
 • Yliopistonlehtori, dosentti Jari Haimi (bio- ja ympäristötieteiden laitos)
 • Akatemiatutkija, dosentti Anu Kankainen (fysiikan laitos)
 • Yliopistonlehtori, dosentti Manu Lahtinen (kemian laitos)
 • Yliopistonlehtori, dosentti Sara Taskinen (matematiikan ja tilastotieteen laitos)
 • Opiskelija Tiia Haverinen                                  
 • Opiskelija Markus Kulmala                               
 • Opiskelija Aku Lampinen                                  
 • Opiskelija Juho Siitari   

Tiedekunnan ulkopuolisina jäseninä tiedekuntaneuvostossa 2018-2021 toimivat:

 • Johtaja Kristian Meissner, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos                   

Kokouspäivät

 • Tiedekuntaneuvoston kokouspäivät vuodelle 2019 ovat: 23.1., 20.2., 20.3., 24.4., 27.5., 19.6., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11. ja 18.12.2019.
 • Heinäkuussa ei ole kokousta.

Tiedekuntaneuvoston pöytäkirjat

 • Tiedekuntaneuvoston pöytäkirjat ilman liitteitä ovat kaikille avoimina luettavissa.