18.06.2018

Tiedettä jo vuodesta 1965

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta perustettiin vuonna 1965, jolloin Jyväskylän yliopistossa aloitettiin fysiikan, kemian ja matematiikan opetus ja tutkimus. Tuolloin tiedekuntamme syntyyn vaikutti opettajakoulutukseen erikoistunut yliopistomme, joka halusi vahvistaa oppikouluopettajien osaamista matematiikan ja luonnontieteiden aloilla. Biologialla, ympäristötieteellä ja tilastotieteellä myöhemmin täydennetystä tiedekunnasta on kasvanut yksi Jyväskylän yliopiston lippulaivoista, jonka laitoksia yhdistää korkealaatuinen perustutkimus. Tiedekunta on valtakunnallisesti aktiivinen toimija matemaattis-luonnontieteellisen alan kehittämisessä. Tiedekunnan vuosikertomuksia on koottu vuodesta 1998 lähtien ja ne kuvastavat kunkin vuoden tärkeimpiä saavutuksia ja tapahtumia. Myös fysiikan laitos kokoaa vuosittain oman vuosikertomuksen, jotka löytyvät täältä. Vuonna 2015 tiedekunta kokosi 50-vuotisjuhlakirjan "Sattumaa, haperotatteja ja keltainen syklotroni", joka tallentaa tiedekunnan vaiheita ja muistoja jälkipolville. Myös Nanotiedekeskus on koonnut 10-vuotishistoriikin vuonna 2014.