02.07.2018

Tiedekunnan rakenne

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on neljästä laitoksesta koostuva vahva tutkimukseen ja koulutukseen keskittyvä yksikkö, joka tekee edustamillaan matematiikan ja luonnontieteiden aloilla kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja antaa siihen liittyvää ylintä opetusta. Tiedekunnassa luodaan ja välitetään uutta osaamista yhteiskuntaan ja kasvatetaan osaajia tulevaisuuden rakentajiksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Profiloidumme suurimpana tiedekuntana koko Jyväskylän yliopistossa. Tiedekunnassamme on myös yh­tei­siä kou­lu­tus­oh­jel­mia. Lisäksi järjestämme tiedekunnan yhteisiä jatko- ja työelämäkursseja sekä täydennyskoulutusta. 

Tiedekunnan laitokset

 Tiedekunnan tutkimus- ja opetuskeskukset