22.03.2019

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta - luonnontieteellisen osaamisen keskittymä

Tervetuloa matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampuksille! Tiedekuntamme tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia koulutusohjelmia matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla. Kansainvälisesti arvostettu tutkimuksemme pyrkii vastaamaan monipuolisesti tulevaisuuden haasteisiin, ja luo pohjan asiantuntijaksi kehittymiselle muuttuvassa maailmassa. Luonnontieteelliseen tutkimukseen perustuvalle tiedolle on entistä enemmän tarvetta yhteiskunnassamme teknologisen kehityksen ja ympäristön muutosten vuoksi. Luonnontieteilijöillä ja matemaatikoilla on keskeinen rooli ratkaistaessa globaaleja haasteita, kuten ihmisen toiminnan aiheuttamaa ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin köyhtymistä maapallolla.

Tiedekuntamme avainaloja ovat mm. bio- ja kiertotalous, joka tarjoaa uusia ratkaisuja kohti kestävämpää ja elinvoimaista resurssitehokasta ja vähähiilistä tulevaisuutta. Tiedekunnan evoluutiotutkimus on kansainvälistä huipputasoa. Evoluutiotutkimus tutkii tekijöitä, jotka luonnossa vaikuttavat eliöiden kehittymiseen, muunteluun ja sopeutumiseen myös ihmisen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin. Myös poikkitieteellinen nanotiede ja kiihdytinpohjainen aineen rakenteen tutkimus tuottavat uutta tietoa synnyttäen entistä nopeampia ja tehokkaampia teknologioita sekä uusia materiaaleja ja laitteita. Matematiikan tutkimuksessa vahvuuksiamme ovat matemaattinen analyysi ja sen sovellukset inversio-ongelmien tutkimuksessa. Tilastotieteemme vahvistaa kvantitatiivista tutkimusotetta myös ihmistieteissä. Opiskelijamme valmistuvat asiantuntijatehtäviin esimerkiksi elinkeinoelämän ja teollisuuden pariin, sekä tutkimus- ja oppilaitoksiin. Tiedekuntamme koostuu neljästä laitoksesta: bio- ja ympäristötieteiden laitos, fysiikan laitos, kemian laitos sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos. Laitosten lisäksi tutkimusta tehdään myös nanotiedekeskuksessa, Konneveden tutkimusasemalla sekä kiihdytinlaboratoriossa.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta lukuina: 

MATLU suomi infographics 1200x800-01.png