12.01.2018

Aktiivista, korkeatasoista ja monipuolista tutkimusta

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista ja monipuolista tutkimusta, joka kuvastaa kullakin neljällä laitoksella jo toimivien tutkimusryhmien osaamista ja vahvuusalueita. Samalla luodaan uusia tutkimuksellisia aluevaltauksia, joiden avulla tutkimus- ja opetusympäristöä kehitetään jatkuvasti. 

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on yksi Jyväskylän yliopiston suurimmista laitoksista. Toiminta sijoittuu yliopiston painoaloihin luonnon perusilmiöt ja aineen rakenne sekä koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö.

Kemian laitos tarjoaa korkeatasoista ja käytännönläheistä tutkimusta, jonka painoaloina ovat rakenne- ja synteesikemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia ja kemian opetus.

 

Fysiikan laitos tekee aktiivista tutkimusta aloilla, joiden pohjalta luodaan uutta teknologiaa. Tutkimus painottuu ydin- ja kiihdytinpohjaiseen fysiikkaan, nano- ja materiaalifysiikkaan sekä hiukkasfysiikkaan ja kosmologiaan. 

Laitos kuuluu merkittäviin matemaattisen analyysin tutkimuksen keskittymiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Muita pääaloja ovat matemaattinen analyysi, stokastiikka, tilastotiede ja matematiikan opettajien koulutus.