15.06.2018

Tie­de­kun­nan in­fra­struk­tuu­rit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen kokonaisuus, joka mahdollistaa tutkimuksen tekemisen, kehitystyön sekä ylläpitää ja kehittää tutkimusta. Tiedekunta huolehtii infrastruktuurien tasosta ja kilpailukyvystä. Kaikilla kokeellista tutkimusta tekevillä laitoksilla sekä tutkimuskeskuksilla on hyvin varustetut korkeatasoiset laboratoriot ja laitteet. Tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa mahdollisuuksia tutkijayhteisölle ja yleisölle tarjoten mahdollisuuden hyödyntää laaja-alaista asiantuntemusta, tutkimusosaamista ja -ympäristöjä sekä kansainvälisiä verkostoja. Yksityiskohtaisemmat tiedot laitosten tiloista ja laitteista yhteistietoineen löytyvät kunkin laitoksen verkkosivuilta.

Laitoksella on moderni ja laadukas tutkimuslaitteisto. Tutkimusta tehdään DNA-, virus- ja soluviljely-, sekä vesiviljelylaboratoriossa.

Konneveden tutkimusasemalla tehdään merkittävää kokeellisen ekologian ja evoluutioekologian sekä vesistötieteiden tutkimusta.

Kiihdytinlaboratorio on yksi suurimmista infrastruktuureista tarjoten  kansainvälisesti korkealle arvostetun tutkimusympäristön.

Nanoscience Centerissä on moderni ja laaja laitekanta mm. mikro- ja nanorakenteiden valmistukseen ja karakterisointiin.

Molekyylitason funktionaaliset laitteet kuuluvat modernin tieteen keskiöön ja kemian laitoksen tutkimuskapasiteettiin.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkimuksessa ja opetuksessa käytetään monenlaisia ohjelmistoja.