30.01.2018

Tähtäätkö tohtoriksi?

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia luonnontieteen ja matematiikan asiantuntijoita, jotka työllistyvät niin kotimaahan kuin kansainvälisestikin. Tohtorikoulutus perustuu tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, jota tehdään lukuisissa arvostetuissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä. Jokainen tohtorikoulutettava työskentelee osana tutkimusryhmää ja on osa akateemista tutkimusyhteisöä.  Jatkotutkintoina voi suorittaa filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin tutkinnot (FT). Filosofian tohtorin tutkinto valmistuu kokoaikaisesti työskennellen neljässä vuodessa.

Tieteellisen jatkokoulutuksen opintojen tulee tukea tutkimustyötä. Opintojen laajuus on 30 (bio- ja ympäristötiede, kemia), 40 (fysiikka) tai 60 (matematiikka ja tilastotiede) opintopistettä ja koostuvat vähintään syventävien opintojen tasoisista opintosuunnan opinnoista sekä mahdollisesti muista opintosuuntaa ja tutkimustyötä tukevista valinnaisista opinnoista. Tarkemmat jatko-opintovaatimukset on kuvattuna ainelaitosten opetussuunnitelmissa. Kansainvälinen kesäkoulu tarjoaa erityisesti tohtoriopiskelijoille tarkoitettua opetusta.

Lisätietoja

  • Lisätietoja voit kysyä Sari Eroselta (doctoral-studies-science[at]jyu.fi tai 040 805 3457)