15.02.2018

Filosofian tohtoriksi ja lisensiaatiksi valmistuminen

tohtorinhattu.jpg

Tohtoreilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa tieteellisissä tutkimus- ja opetustehtävissä sekä  asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä.

Tohtorin tutkintoa voit hakea tiedekunnalta, kun väitöskirjasi on hyväksytty ja arvosteltu tiedekuntaneuvostossa ja olet suorittanut tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot ja kokonaisuus on koottu opintosuoritusrekisteriin. Lisensiaatin tutkintoa voit hakea tiedekunnalta, kun varadekaani on hyväksynyt ja arvostellut lisensiaatintutkimuksesi ja olet suorittanut tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot ja kokonaisuus on koottu opintosuoritusrekisteriin. Tutkintoa haetaan lomakkeella, joka toimitetaan laitoksen tai tiedekunnan kansliaan.

Ohjeita ja neuvoja väittelijälle