16.01.2019

Aktiivista, korkeatasoista ja monipuolista tutkimusta

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista ja monipuolista tutkimusta, joka kuvastaa kullakin neljällä laitoksella jo toimivien tutkimusryhmien osaamista ja vahvuusalueita. Samalla luodaan uusia tutkimuksellisia aluevaltauksia, joiden avulla tutkimus- ja opetusympäristöä kehitetään jatkuvasti. 

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on yksi Jyväskylän yliopiston suurimmista laitoksista. Toiminta sijoittuu yliopiston painoaloihin: luonnon perusilmiöt ja aineen rakenne sekä koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö.

Kemian laitos tarjoaa korkeatasoista ja käytännönläheistä tutkimusta, jonka painoaloina ovat rakenne- ja synteesikemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia ja kemian opetus.

Nanotiedekeskuksessa biologit, kemistit ja fyysikot tutkivat yhdessä luonnonilmiöitä nanoskaalassa. Tutkimus on tieteenalojen välistä yhteistyötä ja sitä tehdään sekä oman yliopiston sisällä että muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.

Fysiikan laitos tekee aktiivista tutkimusta aloilla, joiden pohjalta luodaan uutta teknologiaa. Tutkimus painottuu ydin- ja kiihdytinpohjaiseen fysiikkaan, nano- ja materiaalifysiikkaan sekä hiukkasfysiikkaan ja kosmologiaan. 

Laitos kuuluu merkittäviin matemaattisen analyysin tutkimuksen keskittymiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Muita pääaloja ovat matemaattinen analyysi, stokastiikka, tilastotiede ja matematiikan opettajien koulutus.

Resurssiviisausyhteisö on kaikille avoin Jyväskylän yliopistoon rakentuva monitieteinen tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen verkosto. JYU.WISDOM –yhteisön toiminta-ajatus on turvata luonnonvarat tuleville sukupolville.