07.01.2019

Tutkimuksen huiput

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan toiminta-ajatuksena on tieteellisesti ja kansainvälisesti korkeatasoinen luonnontieteellinen koulutus ja tutkimus. Tutkijamme ovat menestyneet monissa merkittävissä täydentävän rahoituksen hauissa, joilla on huomattava vaikutus tiedekunnan tutkimukseen ja vaikuttavuuteen.

Huippuyksiköt

Merkittävin Suomen Akatemian yksittäinen rahoitusmuoto on huippuyksikkörahoitus. Huippuyksikkö on tutkimus- ja tutkijankoulutusympäristö, jolla on selkeät tutkimukselliset päämäärät ja yhteinen johto. Matemaattis-luonnontieteellisessa tiedekunnassa toimii parhaillaan yksi Suomen Akatemian nimeämää tutkimuksen valtakunnallinen huippuyksikkö:

  • Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikkö vuosina 2018–2025 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa

Aka­te­mia­pro­fes­so­rit

Akatemiaprofessori on suomalaisen tutkimuksen korkein virka, jonka nimittää Suomen Akatemian hallitus. Akatemiaprofessoriksi nimitetään kansallista ja kansainvälistä mainetta omaava, eteväksi osoittautunut tutkija, joka edistää tutkimusta oman tieteenalansa piirissä. Akatemiaprofessorit ovat palvelussuhteessa Suomen Akatemiaan, mutta työskentelevät omassa organisaatiossaan. Tiedekunnassamme on kaksi Suomen Akatemian nimeämä akatemiaprofessoria:

  • Johanna Mappes (bio- ja ympäristötieteiden laitos)
  • Hannu Häkkinen (fysiikan ja kemian laitos)

ERC -tutkijat

Euroopan tutkimusneuvoston (European Research Council, ERC) rahoitushaku on yksi Euroopan arvostetuimmista tutkimusmäärärahahauista. Mittavat ERC-rahoitukset myönnetään uutta luoville tutkimushankkeille ja korkeatasoista tiedettä tekeville tutkijoille. Parhaillaan tiedekunnan laitoksilla toimii kuusi kilpaillun monivuotisen ERC-rahoituksen saanutta tutkijaa:

  • Professori Marja Tiirola (bio- ja ympäristötieteiden laitos)
  • Akatemiatutkija Anna Kuparinen (bio- ja ympäristötieteiden laitos)
  • Akatemiatutkija Anu Kankainen (fysiikan laitos)
  • Professori Tuomas Lappi (fysiikan laitos)
  • Professori Heikki Tuononen (kemian laitos)
  • Akatemiatutkija Enrico Le Donne (matematiikan ja tilastotieteen laitos)
  • Professori Mikko Salo (matematiikan ja tilastotieteen laitos)

Fi­Di­Pro-pro­fes­so­rit

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen. Tavoitteena on luoda uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen sekä yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan välille. Yliopistoja ja tutkimuslaitoksia kannustetaan toimimaan yhteistyössä sekä keskenään että elinkeinoelämän kanssa.