02.07.2018

Profiilit ja painoalat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntamme on kuudesta Jyväskylän yliopiston tiedekunnasta suurin, ja se toimii kahdella kampuksella, Ylistönrinteellä ja Mattilanniemessä. Tiedekunnan neljän vahvan laitoksen rinnalla toimii poikkitieteellinen nanotiedekeskus sekä biologisen tutkimuksen tukikohtana Konneveden tutkimusasema. Jyväskylän yliopistoon rakentuva resurssiviisausyhteisö (School of Resource Wisdom) on tiedekuntamme koordinoima yhteisö, joka kokoaa yhteen osaamista ja tutkimuksen voimavaroja luonnontieteiden, humanististen ja yhteiskuntatieteiden, mukaan lukien kauppatieteiden, eri aloilta. Tutkimusorientoituneena tiedekuntana olemme kansainvälisesti tunnettuja tutkimuksemme korkeasta tasosta ja vaikuttavuudesta. Tutkimustoimintamme on selkeästi profiloitunut ja olemme kansainvälisesti houkutteleva rekrytoija. Tiedekuntamme koulutusalat ovat tehokkaita, kilpailukykyisiä ja pystyvät vastaamaan työelämän tarpeisiin sekä tarjoavat myös selkeän väylän tutkijakoulutukseen.

Tiedekunnassamme panostetaan luonnontieteiden perustutkimukseen ja siihen pohjautuvaan koulutukseen. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja kiertotalous ovat merkittävässä asemassa ratkottaessa tulevaisuuden suuria kysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta, jäteongelmaa sekä lajien katoamista. Teemme poikkitieteellistä tutkimusta yhteistyössä eri toimijoiden, kuten yritys- ja elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin kanssa. Tiedekunta vastaa myös Jyväskylän yliopiston LUMA-tiedekasvatuskeskuksesta, jossa lasten ja nuorten tiedekasvatusta kehitetään tieteenalarajat ylittäen. Tiedekasvatuskeskus edustaa yliopistoa LUMA-keskus Suomi -verkostossa.

Tiedekunnan tutkimuksen painoalat ovat:

  • Subatomaarinen fysiikka
  • Molekulaarinen nanotiede
  • Evoluutiotutkimus
  • Bioresurssitiede
  • Matemaattinen analyysi

Tiedekunnan profiloitumisalueet:

  • Aineen tutkiminen kiihdytinmenetelmin 
  • Molekulaarinen Nanotiede 
  • Multiobjective decision analytics

Tiedekunta on tunnistanut lupaavaksi nousevaksi tutkimusalueeksi:

  • Resources Wisdom