20.10.2017

Työelämässä onnistut luottamalla itseesi

ojala_pienennetty.jpg

 

Tuomo Ojala

  • Konsultti, Quintiq Dassault Systemes Oy
  • Valmistunut filosofian tohtoriksi vuonna 2015 pääaineenaan matematiikka

 

Ensimmäisen post doc vuoden aikana alkoi tuntua siltä, että akateemisen maailman epävarmat tulot ja ainakin post doc vaiheessa mahdollisesti vuoden välein tapahtuva paikkakunnan ja maan vaihto ei enää sopisi yhteen perhe-elämän kanssa. Vaikutti paremmalta vaihtoehdolta, että edes toisella perheessä olisi jatkuvat tulot, joten päätin siirtyä yritysmaailman pariin. Viihdyin akateemisessa maailmassa, muttei se ollut rakenteeltaan enää kilpailukykyinen verrattuna yksityisen työnantajan tarjoamiin etuihin ja mahdollisuuksiin.

Eniten työssäni tarvitsen kriittistä ajattelua ja tieteellistä otetta.

Opiskelu antoi vahvan pohjan työelämään. Itseluottamus ja matematiikassa jatkuvasti tapahtuva oleellisten rakenteiden esiin kaivaminen on oleellisessa osassa nykyisessä työssäni. Itselläni opiskelu ei kulkenut suorinta tietä ja laaja-alainen kokemus myös opiskelun ulkopuolelta on auttanut paljon. Jos nyt saisin valita, opiskelisin lisää stokastiikkaa, tilastotiedettä sekä enemmän tietotekniikkaa ja soveltavaa matematiikkaa.

Kriittinen ajattelu keskiössä

Eniten työssäni tarvitsen kriittistä ajattelua ja tieteellistä otetta. Erittäin paljon hyötyä on ollut myös opettajakoulutuksen ryhmädynamiikan kursseista ja kaikesta sosiaalisia taitoja vahvistavista kursseista.  Lisäksi ohjelmointi tai ainakin oliokielien ymmärtäminen on oleellisessa osassa. 

Parasta työssäni on matematiikan tavoin ratkaisun löytäminen ja porukalla ratkaisun etsiminen. Struktuurien tunnistaminen ja istuttaminen annettuun malliin tai uuden mallin muodostaminen haluttua struktuuria varten. Työnhakeminen tuntui aluksi ainakin joltain osin haastavalta. Riittävän korkealla koulutustasolla ei varmaan kannata hakea turhan yksinkertaisia töitä. Paikoissa joissa työnkuva ei ollut aivan yksiselitteinen, oli mielenkiinto sitäkin suurempi.

Yliopistossa parasta akateeminen vapaus

Opiskeluajoista on jäänyt parhaiten mieleen viime vuosia lumisemmat talvet. Reissasin paljon opiskelujen alkuvaiheessa ja matematiikan opiskelusta mieleeni jäi, ettei läsnäolopakkoja ollut. Riitti, että luki ja teki tentit, vaikka luentojen kuuntelu helpotti asian omaksumista. Opiskelu- ja asuinpaikkana Jyväskylä on mahtava! Melkein kaikki on pyöräilymatkan päässä ja kampus on kompaktisti sijoitettu. Kaupunki on kansainvälinen ja ainakin matematiikan laitos korkeatasoinen. Suosittelen opiskelemaan laajasti sekä kokeilemaan myös muita tieteenaloja. Vaikka nykyinen tukijärjestelmä kannustaakin laput silmillä opiskelemaan mahdollisimman nopeasti, suosittelen etsimään keinoja, jotka mahdollistavat käyttämään aikaa ja käymään ulkomailla sekä opiskelemaan itseä kiinnostavia aiheita.