09.01.2019

Tutustu luonnontieteisiin!

Haluatteko päästä tutustumaan matematiikan ja luonnontieteiden maailmaan yliopisto-opiskelijoiden, tutkijoiden tai opettajien opastuksella? Ilmoita luokkasi meille vierailulle tai kutsu meidät koulullesi käymään!

 

Tilaa kouluvierailu!

Tiedekuntamme vierailee Jyväskylän seudun ja Keski-Suomen alueen lukioissa ja yläkouluissa kertomassa luonnontieteiden ja matematiikan hakukohteista, monipuolisista opiskelusta ja elämästä Jyväskylässä. Tutustutamme koululaiset luonnontieteiden opiskeluun henkilökunnan ja opiskelijoiden kertomana sekä mahdollisten demonstraatioiden avulla. Myös yksittäiset opiskelijat tai opiskelijalähettiläämme tekevät kouluvierailuja kertoen opinnoistaan sekä yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista. Vierailujen ohjelma räätälöidään toiveiden mukaan.

Tule käymään!

Jos olette kiinnostuneet tutkijan työstä, opiskelijalaboratorioista ja tutkimuslaitteista, voitte varata tutustumiskäynnin tiedekuntaamme. Tutustumiskohteita ovat bio- ja ympäristötiede, fysiikka, kemia, matematiikka ja tilastotiede sekä nanotieteet. Järjestämme vierailuja laitoksille teille sopivaan ajankohtaan. Samaan käyntiin voidaan sovittaa vierailu yhdellä tai useammalla laitoksella. Ohjelma räätälöidään toiveiden mukaan.

TET-harjoitteluun matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan!

Vietä viikko TET-harjoittelijana tiedekunnassamme! Katso lisätietoja ja ilmoittaudu TET-harjoitteluun

Lisätietoja

Tiedustele eri mahdollisuuksista Anna Karhulta tai Elina Leskiseltä. Lisätietoa luonnontieteiden opiskelusta löydät myös tiedekuntamme opiskelijablogista