12.01.2018

Tutkimusyhteistyö

Yksi yliopiston perustehtävistä on tuottaa yhteiskunnalle osaajia, joilla on tiedot, taidot ja asenne nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön haasteiden ratkomiseen. Yliopiston tieteellisen tutkimuksen laaja pohja antaa mahdollisuudet monitieteelliselle yhteistyölle. Yhteistyön edistämisestä hyötyvät paitsi yritykset ja yliopistot, myös opiskelijat sekä ympäröivä yhteiskunta. Tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä TUTKA:n tietokannasta voit myös hakea asiantuntijaa tai tutkimusaihetta yliopistossamme tehtävästä tutkimuksesta.

Yri­tyk­set ja yhteisöt pääsevät hyödyntämään uusinta tutkimustietoa ja asiantuntijoita sekä käyttämään tiedekunnan laajaa tutkimusinfrastruktuuria sekä mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin ja tutkijoihin. Mahdollista on myös rekrytoida tiedekuntamme opiskelijoita tai tarjota opiskelijoille opinnäytetyötä. 

Tilaustutkimus

Tiedekuntamme tuottaa tilaustutkimuksia ja -selvityksiä. Tilaustutkimusta tehdään sekä laitoksilla että tutkimuskeskuksissa eri alojen suurten ja pienten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyön pituus vaihtelee lyhytkestoisesta konsultaatiosta vuosien pituisiin yhteistyö- ja kehittämisprojekteihin. Yhteistyön tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä ja hyvinvointia. Tilaustutkimuksen tekeminen vaatii oman aikansa, mikä kannattaa huomioida aikataulujen suunnittelussa. Mikäli olet kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä, voit ottaa yhteyttä joko suoraan asianomaiseen laitokseen tai asiantuntijaan. Palvelut räätälöidään tarpeen mukaan. 

Apua kokeiden suunnitteluun tai tulosten analysointiin?

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, -laitteistojen, ja -palvelujen kokonaisuus, joka mahdollistaa tutkimuksen tekemisen. Tiedekunnan kaikilla kokeellista tutkimusta tekevillä laitoksilla on hyvin varustetut korkeatasoiset laboratoriot ja laitteet. Tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa mahdollisuuksia yritysyhteisölle ja yleisölle tarjoten mahdollisuuden hyödyntää laaja-alaista asiantuntemusta, tutkimusosaamista ja -ympäristöjä sekä kansainvälisiä verkostoja. Asiantuntijamme auttavat tutkimusinfrastruktuurien hyödyntämisessä olipa kyse kokeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta tai tulosten analysoimisesta. Yksityiskohtaisemmat tiedot laitosten tiloista ja laitteista yhteistietoineen löytyvät kunkin laitoksen verkkosivuilta.

Etsitkö asiantuntijaa?

Tiedekunnastamme on mahdollista löytää osaamista moniin erityyppisiin ongelmiin.  Asiantuntijuutta löytyy kaikista tiedekunnan laitoksista ja tutkimuskeskuksista.