Nanoscience Center

Biologiset nanorakenteet

Biologisten nanorakenteiden tutkimus keskittyy uusien tehokkaiden lääkeaineiden etsimiseen sekä siihen liittyvien uusien menetelmien kehitykseen.

Nanoa pitkin ja poikin - Nanotiedetutkimuksen vahvuusalueet

Esimerkkinä tieteenalojen rajat ylittävistä tutkimusaiheista on kultaklusteritutkimus: fyysikot mallintavat klustereiden rakenteita, kemistit syntetisoivat niitä ja mittaavat kokeellisesti niiden rakenteellisia ominaisuuksia ja biologit tutkivat niihin liittyviä biologisia toiminnallisuuksia sekä mahdollisia sovelluksia.  Lisätietoja nanotiedekeskuksen tutkimuksesta löytyy englanninkielisiltä sivuiltaEnglanninkielisiltä sivuille on koottu myös "Highlight -artikkelit" sekä väitöskirjat.

Biologiset nanorakenteet

 • Rakenteellinen virologia, virusten evoluutio ja toiminta eläinsoluissa
 • Biologinen kuvantaminen, proteiinirakenteet ja vuorovaikutukset
 • Solunkaltaisten rakenteiden analyysi

Orgaaninen nanokemia

 • Supramolekyylien synteesi- ja rakennekemia
 • Nanopartikkelit ja supramolekulaariset systeemit katalyysissa

Kokeellinen nanofysiikka

 • Matalan lämpötilan fysiikka ja huipuherkkien ilmaisimien kehitys
 • Kvantti- ja molekyylielektroniikka ja plasmoniikka

Laskennallinen nanotiede

 • Nanorakenteet ja nanokatalyysi
 • Materiaalien ja prosessien simulointi ja mallinnus
 • Kvanttikontrolli ja dynamiikka

Nanorakenteiden spektroskopia

 • Nanorakenteiden dynamiikan tutkimus ultranopean spektroskopian keinoin
 • Yksittäisten nanorakenteiden spektroskopinen tutkimus

Teoreettinen nanofysiikka

 • Nanoelektroniikka hybridirakenteissa
 • Kvanttioptomekaniikka
 • Suprajohtavuus ja magnetismi
Yhteystiedot

Nanoscience Center
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

S-posti: nanoscience@jyu.fi

Katuosoite:
Survontie 9 C
40500 Jyväskylä

Nanoscience Center

NSC logo

Laser lab europe