Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

biologian lentävä lähtö

Biologiassa riittää vaihtoehtoja molekyylien rakenteesta aina ekosysteemien toimintaan.

Biologia on oppi elämästä

Miksi ihminen palaa auringossa? Laskeeko meren suolapitoisuus jäätiköiden sulamisen takia? Miten pikkunisäkkäät pärjäävät lumen alla? Kuinka paljon lumi eristää, ja mitä kasveille tapahtuu talven aikana?

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyylien rakenteista aina ekosysteemien toimintaan asti. Biologia tieteenä on nopeasti kehittyvä ala, jonka sovelluksia hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Se tuottaa uutta tietoa elollisen luonnon monimuotoisuudesta, kestävän kehityksen edistämisestä ja ympäristökysymyksistä.

Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta. Opintoihin sisältyy luentoja, demonstraatioita ja kirjallisuuteen perehtymistä sekä erityisesti käytännön kursseja niin laboratoriossa kuin ulkona luonnossa. Maastotyöskentelyn ja oppilastöiden avulla opitaan esimerkiksi lajinmääritystä, mittaus- ja tutkimusmenetelmiä sekä luonnon ilmiöitä. Opetus perustuu uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen ja perehdyttää opiskelijat alan tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin ja biologian teorioihin.

Lisätietoa: