Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

vihko

Fysiikka on perusluonnontiede, joka tarjoaa syvällistä ymmärrystä siitä, kuinka luonto toimii, sekä runsaasti älyllisiä haasteita.

Fysiikka teknologisen yhteiskunnan perusta

Miten puhelin toimii? Miten revontulet syntyvät? Miksi taivas on sininen? Mitä yhteistä on liikunnalla ja fysiikalla? Miksi kahvi jäähtyy kupissa?

Fysiikka on kaikkialla ympärillämme ja sen avulla oppii ymmärtämään arkielämässä vastaantulevia tilanteita. Fysiikka on kaiken luonnontieteen ja nykyisen teknologisen yhteiskunnan perusta. Ilman fysiikan tuntemusta matkapuhelimet eivät toimisi, autot eivät kulkisi eivätkä lentokoneet pysyisi ilmassa. Fysiikka on laaja tieteenala, jonka perustutkimuksen pohjalta luodaan koko ajan uutta teknologiaa. Fysiikka tutkii aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä sekä näihin liittyviä lainalaisuuksia kokeellisin ja teoreettisin menetelmin. Fysiikan opinnoissa menestyy niin kokeilija kuin teoreetikko: olennaista on motivaatio ja haasteita pelkäämättömyys.

Fysiikan perustutkimus painottuu Jyväskylän yliopistossa ydin- ja kiihdytinfysiikkaan, nano- ja materiaalifysiikkaan sekä hiukkasfysiikkaan ja kosmologiaan. Lisäksi fysiikan laitos kouluttaa fysiikan opettajia. Mahdollista on mös opiskella nanotieteiden koulutusohjelmassa.

Opetuksesta vastaavat aktiivisesti tutkimustyössä olevat tutkijat ja se seuraa alan uusimpia virtauksia. Luentoja tukevat laskuharjoitukset ja ilmiöiden tutkiminen laboratorioissa sekä pienryhmätyöskentely. Tavoitteena on oppia myös muita työelämässä välttämättömiä taitoja kuten kirjallista raportointia ja suullisia esityksiä.

Lisätietoa: