Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

kivi

Kemia on moderni tieteenala, jossa selvitetään aineiden rakenteita ja ominaisuuksia laboratorioissa, tietokoneluokissa ja luentosaleissa.

Kemia - osa hyvää elämää

Oletko koskaan miettinyt, miksi munakas epäonnistui tai miksi vesikirppu kävelee veden pinnalla? Tiedätkö mikä yhdiste on C6H8O6?

Kemia liittyy ihmisen terveyteen, arkielämään, luontoon, ympäristöön, teknologiaan ja yhteiskuntaan ja sen ymmärrystä tarvitaan joka päivä. Kemia on kokeellinen luonnontiede ja sen ydin on ymmärtää molekyylien maailmaa ja oppia tutkimaan ja muokkaamaan sitä ihmisen hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämiseksi. Kemia on tulevaisuuteen tähtäävä ala, jonka voima on innostuneissa ja aktiivisissa luonnon ihmettelijöissä.

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen opetus painottuu epäorgaaniseen ja analyyttiseen, fysikaaliseen sekä orgaaniseen kemiaan. Opiskelijat voivat erikoistua myös kemian aineenopettajiksi tai nanotieteisiin.

Kemialle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti ja niiden selittäminen mallien ja rakenteiden avulla. Kemian opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja opinnot sisältävät laboratoriotöitä luentojen lisäksi. Lisäksi opinnot sisältävät laskuharjoituksia pienryhmissä ja seminaareja.

Lisätietoa:molekyyli-pihko