Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

tilastotiede ja matematiikka

Biologisten prosessien tai pörssikurssien vaihteluiden selittäminen vaatii matematiikkaa.

Matematiikka - tieteiden kuningatar

Tiedätkö, mikä on suurin alkuluku? Tiesitko päivänkakkaran terälehtien lukumäärä noudattavan Fibonaccin sarjaa tai kotiloiden kuoren rakentuvan kultaisen leikkauksen mukaan? Jatkuuko avaruus loputtomiin ja mikä loppujen lopuksi loputon? Kuinka pörssikursseja voidaan ennustaa?

Matematiikka on kautta historian ollut sekä keskeinen osa kulttuuriamme että luonnontieteiden ja tekniikan kehityksen avain. Matematiikalla on ollut ratkaiseva vaikutus esimerkiksi modernin fysiikan, tähtitieteen ja tietotekniikan syntyyn. Toisaalta muiden tieteenalojen ongelmat ovat usein johtaneet uusien matemaattisten teorioiden luomiseen. Matematiikka ei kuitenkaan ole luonteeltaan luonnontieteiden ja tekniikan tarvitsema kaavakokoelma vaan elävä ja itsenäinen tiede.

Matematiikan opetuksen rungon muodostavat luennot. Luennoilla jaetaan viikoittain kotitehtäviä, joita käsitellään laskuharjoituksissa. Ensimmäisen vuoden kursseilla on lisäksi pienryhmäohjauksia, joissa opastetaan harjoitustehtävien ratkaisemista. Laskuharjoituksia tehdään yhdessä opiskelijakavereiden kanssa, joten opiskelu ei ole yksinäistä työntekoa. Lisäksi joihinkin matematiikan kursseihin liittyy myös harjoitustyö tai seminaari.

Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pääalat ovat matemaattinen analyysi, stokastiikka, tilastotiede ja matematiikan opettajien koulutus. Uudet opiskelijat aloittavat matematiikan ja tilastotieteen laitoksella ilman valittua pääainetta, mutta suuntautuminen oman kiinnostuksen mukaan on mahdollista jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Lisätietoa: