Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

kuva

Tilastotieteilijät työskentelevät yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat analyytikko ja data scientist. Alan työtilanne on erinomainen.

Tilastotiede - sattuman hallintaa

Kuinka sademetsän puulajien jakautumista voidaan arvioidaa? Miten saadaan varmuus siitä, että uusi lääke on parempi kuin edellinen? Miten 1000 suomalaiseen kohdistetun kyselyn tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia suomalaisia? Miten luotettavaa on tällainen yleistys?

Tilastotiede ei ole nimestään huolimatta oppi tilastoista tai tilastojen tuotannosta vaan se on todennäköisyyslaskentaan perustuva tieteenala. Tilastotiede kertoo, kuinka epävarmuutta voidaan hallita. Tilastotieteessä analysoidaan ja mallinnetaan reaalimaailman numeerisia havaintoaineistoja. Tarkasteltavasta ongelmasta tehdään aineiston perusteella tilastollisia päätelmiä ja ennusteita. Tällä erityisosaamisella on laajaa kysyntää elinkeinoelämässä ja tärkeä tehtävä tiedemaailmassa. Tilastotieteilijä on laajasti kiinnostunut ympäröivästä maailmasta: taloudesta, terveydestä, tekniikasta, ympäristöstä tai yhteiskunnasta. Tilastotieteessä matemaattisia ja laskennallisia menetelmiä sovelletaan tutkimusten suunnitteluun ja data-analyysiin. Sattuman kanssa eläminen on upeaa – maailma on erinäköinen tilastotieteilijän silmin!

Tilastotieteen sovellusaloja on lukemattomasti. Tilastotieteessä tutkitaan esimerkiksi hirvipopulaation kannanarviointia, lukijan silmänliikkeiden mallinnusta ja huoneilman radonpitoisuuden mittaamista sekä laadunvalvontaa ja tuotekehittelyä metalliteollisuudessa.

Uudet opiskelijat aloittavat matematiikan ja tilastotieteen laitoksella ilman valittua pääainetta, mutta suuntautuminen oman kiinnostuksen mukaan on mahdollista jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Lisätietoa: