Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan (ent. pääaineen) vaihto

Pääaineiden vaihto

Opiskelija voi tietyin edellytyksin vaihtaa tutkinto-ohjelmaansa opintojensa aikana (ent. pääaineen vaihto). Voit anoa tutkinto-ohjelman vaihtoa, kun tavoitetutkintosi ei muutu. Vaihtoa voi hakea aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen seuraavin edellytyksin:

  • Tutkinto-ohjelman vaihtoa biologian tutkinto-ohjelmaan sekä luonnonvarat ja ympäristö -ohjelmaan voi hakea suoritettuaan vähintään 50 opintopisteen laajuiset tutkintoon soveltuvat opinnot. Näiden opintojen tulee sisältää vähintään 40 opintopistettä haettavan opintosuunnan perus- ja aineopintoja hyvällä opintomenestyksellä (arvosana/ka = 3.00) ja tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot. Lisäksi hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon vaadittavia luonnontieteellisiä menetelmäopintoja ja valmiita opintokokonaisuuksia haettavalta alalta tai tutkinnon erillisiksi opintokokonaisuuksiksi soveltuvilta aloilta. Kuhunkin hakukohteeseen opiskelijoita valitaan enintään 2. Hakuaika on keväisin huhtikuun loppuun mennessä.
  • Fysiikan, kemian, matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmiin voi hakea suoritettuaan näiden alojen perusopintokokonaisuudet. Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden.
  • Aineenopettajakoulutukseen siirtoa haettaessa opiskelijalla tulee olla enintään neljä vuotta aikaisemmin hyväksytysti suoritettu aineenopettajan soveltuvuuskoe.

Tutkinto-ohjelman vaihtoja koskevat vapaamuotoiset, perustellut hakemukset osoitetaan tiedekunnalle ja toimitetaan tiedekunnan toimistoon: 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
PL 35 (YN)
40014 Jyväskylän yliopisto

Sähköposti: study-sci(at)jyu.fi

Käyntiosoite: Ylistönrinne, Nanoscience Center, 3. kerros

 

Laitoksilla annetaan ohjeet laitosten sisäisistä opintosuuntien vaihdoista. Hakemukset laitoksen sisäisistä vaihdoista toimitetaan ao. laitoksen koulutussuunnittelijalle.