Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Uudet opiskelijat

Opintojen alussa kaikille uudet opiskelijat saavat ohjeellinen suunnitelma alkuvaiheen opinnoista. Sinun kannattaa suunnitella myös itse omia opintojasi sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Tätä varten kannattaa pohtia omaa menneisyyttä, nykyistä elämäntilannetta ja tulevaisuutta. Opintojen aikatauluttamisessa on syytä huomioida omat voimavarat, opiskeluvalmiudet ja ajankäyttömahdollisuudet. Sivuainevalinnoissa kannattaa miettiä omia kiinnostuksen kohteitasi, omaa osaamistasi, työelämätavoitteitasi ja -odotuksiasi.

Kaikki opiskelijat laativat opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin (1 op) tutorin, omaopettajan tai HOPS-ohjaajan avustuksella. Opintojaksoon liittyy myös tutustuminen yliopiston toimintaan ja opiskeluun liittyviin käytänteisiin. Jakso suoritetaan osallistumalla mm. tutortapaamisiin, käymällä infotilaisuuksissa ja erilaisissa perehdytyksissä sekä laatimalla oma opintosuunnitelma HOPS.

Tällä sivulla kerrotaan uudelle opiskelijalle tarpeellista tietoa seuraavista asioista:

Uusien opiskelijoiden ensimmäiset infot

Uusien opiskelijoiden infotilaisuudet ovat lukukausien alussa. Tarkista aika ja paikka hyväksymiskirjeestä tai uuden opinto-oppaan alkuosasta.

Nimenhuutotilaisuus

Opintojen käynnistyessä järjestetään uusille opiskelijoille ns. nimenhuutotilaisuus laitoksittain. Paikat löydät vaikka kampuskartan avulla. Tilaisuuksissa esitellään laitosten toimintaa ja henkilökuntaa sekä uusia opiskelijoita ohjaavat tutorit. Lisäksi jaetaan opiskeluun liittyvää materiaalia. Opintojen sujuvan käynnistymisen takia nimenhuutotilaisuuteen osallistuminen on tärkeää.

Tutorointi

Uusille opiskelijoille järjestetään pienryhmäohjausta. Opiskelijat jaetaan nimenhuutotilaisuuksissa ryhmiin, joiden vetäjinä toimivat pienryhmäohjaajat, tutorit, jotka ovat vanhempia saman aineen opiskelijoita. Ohjauksen tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon ja opiskeluympäristöön sekä erityisesti oman aineen opiskeluun ja opiskelijoihin.

Opiskelijakortti ja ylioppilaskunnan jäsenyys

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) jäseniä ovat kaikki, jotka ovat maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Jäsenyys todistetaan opiskelijakortilla, johon jäsenmaksun suorittamisen jälkeen liimataan vuosittain tarra. Opiskelijakortin voi tilata sähköisestä palvelusta lyyra.fi

Ylioppilaskunta on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Sen juuret ovat Kasvatusopillisen korkeakoulun oppilaskunnassa, joka perustettiin vuonna 1934. Ylioppilaskuntaan kuuluu yli 11 000 jäsentä. JYY ajaa opiskelijoiden etuja sekä yliopistolla että sen ulkopuolella. Samalla ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden yhteiskunnalliseen toimintaan, kulttuuritoimintaan tai rentoon yhdessäoloon muuten vain. JYY:n jäsenet ovat myös osa valtakunnallista opiskelijajärjestöä Suomen ylioppilaskuntien liittoa SYL:iä. SYL edustaa Suomen korkeakouluopiskelijoita valtiovaltaan ja muihin sidosryhmiin päin. Lisätietoja JYY:stä: http://www.jyy.fi/

Alennukset ja edut

Opiskelijakortilla saat alennuksia esim. Matkahuollosta, VR:ltä, opiskelijaruokaloista sekä useista liikkeistä ja palveluista. Edut saat esittämällä opiskelijakorttisi asianomaisessa liikkeessä. JYYn jäsenenä sinulla on mahdollisuus käyttää hyväksesi ylioppilaskunnan vippikassaa ja vuokratakausta. Ylioppilaskunnalla on lisäksi erilaisia lainattavia tavaroita.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijakortilla perustutkinto-opiskelija saa Kelan myöntämän ateriatuen opiskelijaravintoloissa. Opiskelijahintainen lounas maksaa 2,60 euroa. Kampusalueella ateriatuen saa Ilokiven lisäksi seuraavissa Sonaatin ravintoloissa: Lozzi (P) sekä Musica (M) ja Syke (L). Mattilanniemessä voi ruokailla Wilhelmiinassa (MaA) ja Piatossa (Agora). Jyväsjärven toisella puolella sijaitsevat Ylistö (YFL) ja Kvarkki (YK) sekä Hestia Ylistönmäellä. Lisää tietoa löydät täältä.

Ennen opiskelijakortin saamista voit saada opiskelijahintaisen lounaan näyttämällä JYY:n jäsenmaksun maksukuittia, jossa on joko JYY:n tai yliopiston leima.

Erilaiset todistukset

Jos tarvitset erilaisia viranomaisia varten todistuksen siitä, että opiskelet Jyväskylän yliopistossa, voit saada opiskelutodistuksen tiedekunnan toimistosta. Opintojesi edistyessä saatat tarvita opintorekisteriotteen, jossa näkyvät suorittamasi opinnot. Opintorekisteriote postitetaan kaikille opiskelijoille kaksi kertaa vuodessa. Tarvittaessa saat virallisen rekisteriotteen myös tiedekunnan toimistosta tai maksua vastaan kampusalueen opiskelijapalveluista.

Käyttäjätunnukset ja niiden aktivointi

Yliopiston tietoverkkoon tarvittavat käyttäjätunnukset jaetaan uusille opiskelijoille ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Vaihtoehtoisesti voit halutessasi itse aktivoida yliopiston käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen Internetin kautta VISA/VISA Electron -kortin ja verkkopankkitunnusten avulla. Käyttäjätunnuksen aktivointi mahdollistaa mm. kurssitietojen selaamisen ja kursseille ilmoittautumisen KORPPI-järjestelmän kautta (http://korppi.jyu.fi/). Jos sinulla on jo entuudestaan yliopiston käyttäjätunnukset, sinun ei luonnollisestikaan tarvitse tehdä tätä aktivointia.