Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Dekaani

Tiedekunta on utelias maailmaan tähyilevä nuorukainen, jolla on kaikki vielä edessä, mutta jotain jo koettuna ja opittuna.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on neljästä laitoksesta koostuva vahva tutkimukseen ja koulutukseen keskittyvä yksikkö tehden edustamillaan matematiikan ja luonnontieteiden aloilla kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja antaa siihen liittyvää ylintä opetusta. Tiedekunnassa luodaan ja välitetään uutta osaamista yhteiskuntaan ja kasvatetaan osaajia tulevaisuuden rakentajiksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Profiloimme suurimpana tiedekuntana koko Jyväskylän yliopistossa. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustamisesta tuli syksyllä 2015 kuluneeksi  50 vuotta.

Dekaanit ja palvelukeskuksen toimisto

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnassa on hajautettu palvelukeskus. Tiedekunnan hallinto- ja toimistotehtäviä hoidetaan osin keskitetysti tiedekuntatasolla ja osin lähipalveluina laitostasolla.

Johtoryhmä

Tiedekunnassa on dekaanin johdolla toimiva johtoryhmä, joka tukee dekaanin strategista johtamistoimintaa sekä varmistaa tiedekunnan johtotehtävissä toimivien vuorovaikutusta ja keskinäistä tiedonkulkua.

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan ylin päättävä toimielin, joka valitaan vaaleilla. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi hyväksyä tiedekuntaa koskevat suunnitelmat sekä hyväksyä opintosuunnitelmat ja opinnäytteet.

Dosentin arvon hakeminen

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vakiintuneen käytännön mukaan dosentilta edellytetään hyväksytyn väitöskirjan lisäksi vähintään toista hyvää väitöskirjaa vastaavaa määrää tieteellisiä julkaisuja.

Tiedekunta mediassa

Tiedekunta on ollut näkyvästi esillä eri tavoin tiedotusvälineissä

Tiedekunnan Strategia 2010 - Yhteistyöllä huipulle

Tutkimusorientoituneena tiedekuntana olemme kansainvälisesti tunnettuja tutkimuksemme korkeasta tasosta ja vaikuttavuudesta. Tutkimustoimintamme on selkeästi profiloitunut ja olemme kansainvälisesti houkutteleva rekrytoija painoaloillamme.

Vuosikertomukset

Tutustu tiedekunnan ja fysiikan laitoksen toimintaan, saavutuksiin, tutkimukseen ja tuloksiin.

Tiedekunnan apurahat

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunta tukee opintoja ja tieteellistä toimintaa.

Historian havinaa

Tarinoita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan eri vaiheilta.