Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

puhdashuone

Tutkimus on monialaista ja kansainvälistä tarjoten mahdollisuuksia työskennellä tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Korkeatasoista ja monitieteellistä jatkokoulutusta

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on mahdollista saada korkeatasoista jatkokoulutusta ja tehdä tutkimusta huippututkijoiden ohjauksessa. Jatkotutkintoina voi suorittaa filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin tutkinnot (FT). Tohtorintutkinnon laajuus on 240 op ja lisensiaatintutkinnon 120 - 150 op. Filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen 4 vuodessa.

Tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaa tohtorikoulu, jonka johtajana toimii jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani. Tohtorikoulu hyväksyy jatko-opiskelijat, järjestää opetusta ja myöntää tutkinnot yliopiston johtosäännön, tutkintosäännön ja yliopiston tutkijakoulun periaatteiden mukaisesti. Käytännön jatkokoulutus toteutetaan laitosten tohtoriohjelmissa. Jokainen jatko-opiskelija kuuluu tohtoriohjelmien ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun kautta yliopiston tutkijakouluun.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmat:

  • Biologian ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma (johtaja prof. Johanna Mappes)
  • Fysiikan tohtoriohjelma (johtaja prof. Jukka Maalampi)
  • Kemian tohtoriohjelma (johtaja prof. Jan Lundell)
  • Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma (johtaja prof. Tero Kilpeläinen)

Tieteellisen jatkokoulutuksen opintojen tulee tukea tutkimustyötä. Opintojen laajuus on 30 (bio- ja ympäristötiede) tai 60 opintopistettä ja koostuvat vähintään syventävien opintojen tasoisista pääaineen opinnoista sekä mahdollisesti muista pääainetta ja tutkimustyötä tukevista sivuaineen opinnoista. Tarkemmat jatko-opintovaatimukset on kuvattuna ainelaitosten opetussuunnitelmissa. Kansainvälinen kesäkoulu tarjoaa erityisesti tohtoriopiskelijoille tarkoitettua opetusta.

Lisätietoja

  • Lisätietoja voit kysyä Sari Eroselta (sari.eronen(at)jyu.fi tai 040 805 3457)