Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

puhdashuone

Tutkimus on monialaista ja kansainvälistä tarjoten mahdollisuuksia työskennellä tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Korkeatasoista ja monitieteellistä jatkokoulutusta

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on mahdollista saada korkeatasoista jatkokoulutusta ja tehdä tutkimusta huippututkijoiden ohjauksessa. Jatkotutkintoina voi suorittaa filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin tutkinnot (FT). Filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen 4 vuodessa.

Tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaa tohtorikoulu, jonka johtajana toimii jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani. Tohtorikoulu hyväksyy jatko-opiskelijat, järjestää opetusta ja myöntää tutkinnot yliopiston johtosäännön, tutkintosäännön ja yliopiston tutkijakoulun periaatteiden mukaisesti. Käytännön jatkokoulutus toteutetaan laitosten tohtoriohjelmissa. Jokainen jatko-opiskelija kuuluu tohtoriohjelmien ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun kautta yliopiston tutkijakouluun.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmat:

Tieteellisen jatkokoulutuksen opintojen tulee tukea tutkimustyötä. Opintojen laajuus on 30 (bio- ja ympäristötiede) tai 60 opintopistettä ja koostuvat vähintään syventävien opintojen tasoisista pääaineen opinnoista sekä mahdollisesti muista pääainetta ja tutkimustyötä tukevista sivuaineen opinnoista. Tarkemmat jatko-opintovaatimukset on kuvattuna ainelaitosten opetussuunnitelmissa. Kansainvälinen kesäkoulu tarjoaa erityisesti tohtoriopiskelijoille tarkoitettua opetusta.

Lisätietoja

  • Lisätietoja voit kysyä Sari Eroselta (sari.eronen(at)jyu.fi tai 040 805 3457)