Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

poster session

Tiedekunnassa on lukuisia monitieteellisiä tutkimushankkeita, joissa tehdään aktiivisesti tutkimusta.

Hakeminen tohtoriopiskelijaksi

Yliopistolain 558/2009 37 §:n mukaan tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  1. Soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
  2. Soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
  3. Soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Valintaperusteet

Matemaattis‐luonnontieteellisen tiedekunnan jatko‐opiskelijoiden valintaperusteet pohjautuvat Jyväskylän yliopiston hallituksen 23.3.2011 tekemään periaatepäätökseen. Valintakriteerit ovat seuraavat:

  • Hakijan tiedot ja taidot: Menestyminen maisteriopinnoissa tai vastaavissa ulkomaisissa opinnoissa ja opintojen edellyttämä tarkoituksenmukainen kielitaito
  • Tutkimusaihe: Tutkimusaiheen sopiminen laitoksen/tiedekunnan tutkimusstrategiaan sekä tutkimussuunnitelman taso ja realistisuus
  • Ohjaus: Asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien riittävyys
  • Sitoutuminen: tohtoriopiskelijan sitoutuminen opintojen suorittamiseen

Valintamenettely

Yleinen haku tiedekunnan jatko-opintoihin järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa: syksyisin loka-marraskuussa ja keväisin touko-kesäkuussa. Jatko-opiskelijaksi hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Erityisestä syystä jatko‐opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakuaikojen ulkopuolella. Tällöin jatko‐opiskelijaksi hakeminen tapahtuu "Hakemus jatkokoulutukseen" -lomakkeella. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on oma hakulomake jatkokoulutukseen, jonka liitteenä tulee olla opintosuunnitelma ja tutkimussuunnitelma. Suunnitelmat laaditaan yhdessä ohjaajan/ohjaajien kanssa. Opinto‐oikeutta haetaan matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta.

    Jatkokoulutukseen valinta ei takaa jatko‐opintojen rahoitusta. Rahoituspäätökset tehdään erikseen.