Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteet

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimus kattaa bioottiset organisaatiotasot molekyyleistä populaatiotasojen kautta aina ekosysteemitasolle.

Aktiivista, korkeatasoista ja monipuolista tutkimusta

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista ja monipuolista tutkimusta, joka kuvastaa kullakin neljällä laitoksella jo toimivien tutkimusryhmien osaamista ja vahvuusalueita. Samalla luodaan uusia tutkimuksellisia aluevaltauksia, joiden avulla tutkimus- ja opetusympäristöä kehitetään jatkuvasti. Lisäksi tiedekunnassamme on viisi Suomen Akatemian nimeämää tutkimuksen huippuyksikköä ja kaksi Suomen Akatemian nimeämää akatemiaprofessoria ja kaksi FiDiPro-professoria. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitoksilla tehdään laadukasta tutkimusta:

  • Fysiikan laitos: materiaalifysiikka, ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka sekä hiukkasfysiikka.
  • Kemian laitos: rakenne- ja synteesikemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia ja kemian opetus.
  • Matematiikan ja tilastotieteen laitos: matemaattinen analyysi, stokastiikka, inversio-ongelmat ja tilastotieteen tutkimus.