Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Biologisten vuorovaikukset

Huippuyksikkö on tutkimus- ja tutkijankoulutusympäristö, jolla on selkeät tutkimukselliset päämäärät ja yhteinen johto.

Tiedekunnassa toimii valtakunnallisia huippuyksiköitä

Merkittävin Suomen Akatemian yksittäinen rahoitusmuoto on huippuyksikörahoitus. Matemaattis-luonnontieteellisessa tiedekunnassa toimii viisi Suomen Akatemian nimeämää tutkimuksen huippuyksikköä:

  • Biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikkö toimii Jyväskylän ja Helsingin yliopiston sekä Australian National University -yliopiston kanssa (2012–2017). Akatemiaprofessori Johanna Mappeksen johtamassa yksikössä tutkimus keskittyy antagonistisiin vuorovaikutuksiin, kuten peto-saalissuhteisiin ja isäntä-loissuhteisiin, sekä sosiaalisten hyönteisten, ihmisryhmien ja myös mimikriasysteemien yhteistyö- ja konflikti-ilmiöihin.
  • Analyysin ja dynamiikan huippuyksikön tutkimusalana on matemaattinen analyysi sekä sen sovellutukset matemaattiseen fysiikkaan ja biologiaan. Huippuyksikkö toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa vuosina 2014-2016.
  • Matematiikan ja tilastotieteen laitos jakaa Suomen Akatemian nimeämän Inversio-ongelmien huippuyksikön Helsingin yliopiston kanssa (2012–2017). Huippuyksikössä tuotetaan toimivia ja perusteltuja ratkaisuja käytännön inversio-ongelmiin, joka on yksi ajankohtaisimmista sovelletun matematiikan tutkimusaloista. Tutkimuksella on merkittäviä sovelluksia esimerkiksi lääketieteessä hammasröntgenkuvauksessa ja aivotutkimuksessa, hiilidioksidipäästöjen arvioinnissa ja avaruustutkimuksessa.
  • Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikössä tutkitaan matalien lämpötilojen perusfysiikan kvantti-ilmiöitä ja kartoitetaan niiden mahdollisia sovelluksia. Huippuyksikkö on yhteinen Aalto yliopiston ja VTT:n kanssa ja se on valittu kaudeksi 2012-2017.
  • Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikkö on valittu huippututkimusyksiköksi vuosiksi 2012–2017. Huippuyksikön tutkimuksen kohteena on kokeellinen ja teoreettinen ydinfysiikan perustutkimus. Lisäksi kehitetään kiihdytintekniikan ja ionisuihkujen käytännön sovelluksia. Fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorio on Suomen Akatemian pitkäikäisin tutkimuksen huippuyksikkö.