Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Dekaanin ja varadekaanin päätökset

Opetuksen kehittämistyöryhmän nimeäminen: Dekaani nimesi 9.1.2014 tiedekunnan opetuksen kehittämisryhmän

Päätös (2.1.2014) dekaanin ja varadekaanin välisestä työnjaosta ja toimivallan delegoimisesta laitosten johtajille tiedekuntaneuvoston toimikautena 1.1.2014-31.12.2017.

Laitosten johtajille delegoituun opintoasioihin liittyvään toimivaltaan kuuluu:

    1. Opetusohjelmasta päättäminen
    2. Jatko-opintosuunnitelmien hyväksyminen ja
    3. Syventäviin opintoihin kuuluvien tutkielmien tarkastajien määrääminen

Tiedekunnan varadekaanin nimeäminen: Dekaani nimesi 2.12.2013  professori Jussi Kukkosen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaaniksi ajalle 1.1.2014-31.12.2017

Laitosten johtajien nimeäminen: Dekaani nimesi 2.12.2013 tiedekunnan laitosten johtajiksi toimikaudeksi 1.1.2014–31.12.2017

  • Bio- ja ympäristötieteiden laitos: Professori Mikko Mönkkönen
  • Fysiikan laitos: Professori Jukka Maalampi
  • Kemian laitos: Professori Jan Lundell
  • Matematiikan ja tilastotieteen laitos: Professori Tero Kilpeläinen

Tiedekunnan laitoksia koskevat dekaanin ja varadekaanin päätökset ovat laitosten sivuilla: