Työn ja työelämän opintokokonaisuus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, työn ja työelämän opintokokonaisuus
Työn ja työelämän opintokokonaisuus 25-41 op
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen
Opintokokonaisuus
Vapaa sivuaine: Kyllä
Linkki Korppiin
Linkki www-sivuille

Oppiaineen kuvaus

Työn ja työelämän opintokokonaisuus perehdyttää työn ja työelämän politiikkoihin, käytäntöihin ja muutokseen. Opintokokonaisuus antaa valmiudet ymmärtää niin kotimaisia kuin kansainvälisiä työmarkkinajärjestelmiä, keskeisiä työn teorioita ja työelämän historiaa sekä nykytrendejä. Työelämää tarkastellaan eri tasoilta ja näkökulmista. Kokonaisuus perehdyttää työelämän suhteisiin työntekijöiden, työorganisaatioiden ja yhteiskunnan ja globaalien työmarkkinoiden näkökulmasta.

Suoritettuaan opinkokonaisuuden opiskelija omaa perustiedot muun muassa työn ja työmarkkinoiden historiallisesta muutoksesta, suomalaisesta työpolitiikasta ja työn ja hyvinvoinnin suhteista. Valinnaiset opintojaksot keskittyvät esimerkiksi työn johtamiseen, työperäiseen siirtolaisuuteen ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Opintokokonaisuuden laajuus on 25-41 op ja se on vapaa kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista. Myös kaikkia yksittäisiä jaksoja voi suorittaa vapaasti.

Työelämähyöty

Opintokokonaisuus perustuu ajatukselle siitä, että työtä ja työelämää täytyy ymmärtää laajojen kansainvälisten taloudellisten muutosten, työorganisaatioiden ja yksilöiden tasolla. Opintokokonaisuus auttaa myös tulkitsemaan työelämän muutoksia historiallisessa kontekstissa. Opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti niille, joita kiinnostaa työelämän murrokset, työn ja työn organisoinnissa tapahtuvat muutokset sekä työhyvinvointi sekä niille jotka suuntautuvat esimiestehtäviin.

Hakuaika

Ei hakuaikaa

Hakuohjeet

Vapaa sivuaine, ei hakua

 

Lisätietoja

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Käyntiosoite: Opinkivi, Keskussairaalantie 2