Venäjän kielen ja kulttuurin perusopinnot

26 op - 28 op
Venäjän kieli ja kulttuuri
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen
Perusopinnot
Vapaa sivuaine: Ei
Linkki Korppiin
Linkki www-sivuille

Oppiaineen kuvaus

Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot keskittyvät nykykieleen ja -kulttuurin.

Venäjän kielen ja kulttuurin opintojen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelijat osaavat hyvin venäjää ja pystyvät ymmärtämään myös venäläistä kulttuuria ja venäläistä ihmistä.

Sisältönsä puolesta perusopinnot jakaantuvat viestintätaito-, kielitieto- ja kulttuuriopintoihin. Hyvän kielitaidon hankkiminen ja ylläpito edellyttävät opiskelijalta myös opiskelun ulkopuolelle ulottuvaa aktiivisuutta.

Sivuaineopiskelijat eivät suorita kurssia KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op, jos se on jo suoritettu pää- tai sivuaineeseen.

Osaamistavoitteet:

Venäjän kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa venäjän kielellä
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
- tuntee venäjän kieliopin ja äännerakenteen keskeiset ilmiöt
- tuntee Venäjän historiaa ja yhteiskuntaa ja venäläistä kirjallisuutta ja kulttuuria

Työelämähyöty

Venäjän kielen ja kulttuurin opintojen aikana voit hankkia hyvän venäjän kielen taidon, saat valmiuksia ymmärtää venäläistä kulttuuria, toimia kulttuurien välisissä viestintätilanteissa sekä soveltaa venäjän kielen taitoa erilaisissa työelämän tehtävissä.

Hakuaika

Perus-, aine- ja syventävät opinnot: kokeen perusteella kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja syyskuussa. Korpissa 30.4. ja 31.8. mennessä koodilla VENSIVU. Perus- ja aineopinnot: yo-tutkinnon arvosanojen pohjalta hakemuksen perusteella. Aine- ja syventävät opinnot perusopinnot suorittaneille: Aine- ja syventäviin opintoihin voi hakea hakemuksen perusteella venäjän perusopintojen (vähintään hyvät tiedot, 3/5) suorittamisen jälkeen kaksi kertaa vuodessa, keväällä 30.4. mennessä ja syksyllä 31.8. mennessä Korpissa koodilla VENSIVU. Seuraava koe pidetään toukokuussa 2019.

Hakuohjeet

Oppiaineen opinnot ovat lähes täysin pienryhmäopetusta, mikä rajoittaa hyväksyttävien uusien opiskelijoiden määrää. Lisäksi opinnoissa menestyminen edellyttää riittävää kielitaitoa, mikä todetaan kokeella tai aiempien opintojen perusteella.

Kokeen perusteella: voidakseen tulla hyväksytyksi kokeen perusteella hakijan on saatava vähintään 55 % kokeen maksimipistemäärästä.

Hakemuksen perusteella:

-       Jos opiskelija on saanut yo-arvosanaksi pitkän oppimäärän venäjässä vähintään arvosanan M tai lyhyen oppimäärän venäjässä vähintään arvosanan E, hänelle voidaan myöntää opiskeluoikeus venäjän kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintoihin. Myöntämisperusteena käytetyt yo-arvosanat voivat olla enintään 5 vuotta vanhoja.

-       Jos opiskelija on suorittanut JY:n Kielikeskuksen venäjän alkeiskurssit 1-4 sekä venäjän valmentavan kurssin ja tekstikurssin saaden valmentavasta kurssista vähintään arvosanan 4, hänelle voidaan myöntää opinto-oikeus venäjän kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintoihin. Opiskeluoikeuden myöntämisperusteena huomioidaan myös hakulomakkeella esitetyt perustelut.

 

-   Jos opiskelija on opiskellut venäjän perusopinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5), opiskeluoikeuden myöntämisperusteena käytetään venäjän opintojen määrää ja arvosanoja sekä hakijan hakulomakkeella esittämiä perusteluja.

Laitoksen johtaja vahvistaa vuosittain myönnettävien opiskeluoikeuksien maksimimäärän oppiaineen resurssit huomioon ottaen.

Opiskeluoikeus myönnetään sekä kokeen että hakemuksen perusteella perus-, aine- ja/tai syventäviin opintoihin (ks. yllä).

Lisätietoja

Venäjän kieli ja kulttuuri
Kieli- ja viestintätieteiden laitos (F)
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Seminaarinkatu 15
A-rakennus

Koulutussuunnittelija:
Marika Valtonen,

040 805 4063

marika.i.valtonen(at)jyu.fi


Yliopistonopettaja Alexei Lobski
alexei.a.lobski@jyu.fi