Kauppaoikeuden perusopinnot, 25 op

Kauppaoikeuden perusopinnot 25 op
Kauppaoikeuden perusopinnot
Kauppakorkeakoulu
Perusopinnot
Vapaa sivuaine: Kyllä
Linkki Korppiin
Linkki www-sivuille

Oppiaineen kuvaus

Kauppaoikeuden opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yritystoiminnan eri osapuolten oikeuksista, velvollisuuksista ja oikeudellisista vaihtoehdoista taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työelämähyöty

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- tuntee aihepiiriin ja tilanteen vaatiman oikeudellisen sääntelyn perusteet
- tunnistaa vastuita ja oikeudellisia seuraamuksia aiheuttavat tilanteet
- osaa hakea tietoa aihetta koskevasta lainsäädännöstä ja eri oikeuslähteistä
- osaa toimia lain vaatimalla tavalla yritystoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi

Hakuaika

Ei hakua

Hakuohjeet

Kauppaoikeuden sivuaineoikeuksia ei tarvitse erikseen hakea. Aineopinnot 35 op voi suorittaa, kun perusopinnot 25 op on suoritettu vähintään arvosanalla 3 eli H.

Lisätietoja

opintoasiat-jsbe(a)jyu.fi