Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LITO), 25-40 op

LITO - Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa osallistuvien yliopistojen opiskelijoille kahdeksan 5 op laajuista opintojaksoa. Kurssit toteutetaan osallistuvien yliopistojen yhteistyönä täysin verkossa. Kohderyhmänä ovat muut kuin kauppatieteiden opiskelijat.

Kauppakorkeakoulu
Perusopinnot
Vapaa sivuaine: Kyllä, tietyin ehdoin
Linkki Korppiin
Linkki www-sivuille

Oppiaineen kuvaus

LITO verkko-opintokokonaisuus on kymmenen yliopiston yhteistyönä toteutettava perusopintokokonaisuus muiden alojen kuin kauppatieteiden perustutkinto-opiskelijoille. Opintojaksoille voivat siis osallistua opetusta tuottavien yliopistojen muut kuin kauppatieteiden opiskelijat.

LITO opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden ottaa haltuun liiketoimintaosaamisen perusteet joustavasti verkossa. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat. Näin ollen hän ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Opiskelija saa itse valita mitkä jaksot suorittaa ja näin muodostaa omaan osaamistarpeeseensa sopivan kokonaisuuden.

Työelämähyöty

LITO-opinnot on tarkoitettu täydentämään yliopisto-opiskelijan osaamista ja vahvistamaan hänen valmiuksiaan vastata työelämän vaatimuksiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.

 

Hakuaika

Ei hakua, ei kauppakorkeakoulun opiskelijoille

Hakuohjeet

Kurssi-ilmoittautuminen alkaa kuukautta ennen kurssin alkua ja päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Paikkoja on rajoitetusti.

Lisätietoja

www.lito.fi

opintoasiat-jsbe(a)jyu.fi